Man kan säga mycket om vad som gör en bra uppsättning scenarier. Sedan många år har jag använt fyra nyckelbegrepp för att sätta fingret på denna fråga. Jag kommer faktiskt inte ihåg var jag hörde dem första gången, men jag har inte uppfunnit dom själv. Scenarierna måste vara:

  • Relevanta och träffande – de måsta handla om en viktig framtidsfråga för organisationen och inte upplevas som esoteriska
  • Möjliga – händelseutvecklingen som beskrivs i scenarierna måste ur mottagarens perspektiv vara rimliga och inte bygga på fantasifulla resonemang
  • Sammanhängande – scenarierna måste följa en logisk konsekvens av händelser och varken ha stora luckor eller vara motsägande
  • Utmanande och överraskande – till sist måste mottagarnas tankemönster utmanas genom att scenarierna beskriver en framtid som får dem att höja på ögonbrynen

I själva verket är dessa målsättningar så viktiga att de går före nästan alla andra prioriteringar i ett scenarioprojekt.


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.

1 kommentar

Kommentarer är stängda.