Ett av de mest centrala mönstren som formar vår uppfattning är tidsmönstret. För att göra det tydligt att det inte alltid varit så och kanske inte heller alltid behöver vara så kan man titta på denna korta film.

En intressant fråga inför framtiden är vilken roll tiden och tidmätningen kommer att spela i våra liv om 50 år. Vad tror ni? Kommer tidspressen att bli värre eller kommer vi att hitta på sätta att återta balansen??


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.

2 kommentarer

Sören · 21 februari, 02015 kl. 16:36

Utan tidmätning skulle det moderna samhället som vi känner upphöra att existerna…Men vi behöver bromsa ned takten i vårt sätt att leva, vi håller på att stressa ihjäl oss med metoder att mikroplanera vår tid. Dessutom ger det moderna konsumptionssamhället oss en känsla att momentan lustuppfyllelse och vi vill ha saker nu, inte imorgon. Det svåra är att hitta en balans mellan Zen och modern teknik.

martin · 22 februari, 02015 kl. 21:19

Sören, du kan ha helt rätt i detta. Men en aspekt jag inte kan låta bli att fundera på är om inte tidmätningen i sin förlängning faktiskt driver mot exakt samma mål: att det moderna samhället vi känner upphör att existera.

Vi skulle ju kunna fundera på hur ett samhälle “ovanför API-nivån” kan se ut. Det kan vara så att fler och fler utav oss inte behöver leva i det mekanistiska samhälle under API-nivån utan kan existera ovanför?

Kommentarer är stängda.