När Mary Meeker från Morgan Stanley talar så lyssnar Internet-världen. Orsaken är att hon varje år presenterar läget för Internet i siffror och grafer och så även detta år. Och i år var det mer intressant än på länge…

YouTube – Web 2.0 Summit 2010: Mary Meeker, “Internet Trends”

Vill man ha bilderna i PDF-format kan man ladda ner dem här.

För er som inte orkar med alla grafer och kurvor och dessutom inte är inne i Internet-branschen utan vill ha några snabba fakta kommer de här:

  • Den mobila användning av nätet växer extremt snabbt  (globalt 37% per år) och kommer som det ser ut nu i rekordfart att komma i kapp och förbi användningen av Internet via fasta datorer
  • Apple iPhone, iPad och iPhone Touch når helt nya kunder och har bidragit starkt till den mobila utvecklingen
  • Google Android växer än mer och ser ut att snabbt ta över iPhones position som den dominerande mobila plattformen
  • Kunder i åtminstone Nordamerika (men indikationer från andra håll säger att detta i ökande grad gäller i Europa också) väljer tydligt strömmande medier och att titta när man vill istället för TV
  • Strömmande video i olika former växer och tillströmningen av videomaterial till t ex YouTube ökar fortfarande exponentiellt – varje minut laddas det upp 35 timmar video
  • Det är idag en unik situation p g a extremt hög innovationstakt hos de etablerade spelarna på Internet-marknaden – något som annars brukar tillskrivas de små uppstickarna. Denna innovativa spiral ser inte ut att mattas de närmast åren. Speciellt kan nämnas Facebook (sociala medier), Google (sökningar) och Apple (mobilitet) som kraftfullt fortsätter att driva innovationen inom sina områden.

Vad detta egentligen betyder är att utvecklingen inom kommunikationsområdet inte har avstannat på långa vägar utan håller snarare på att accelerera. Frågan är förstås vilka konsekvenser detta kommer att få i framtiden?

Ibland är det mer intressant vad som inte sägs, än vad som faktiskt sägs. Hennes resonemang utgår förstås från Internet-företagen och deras kunder, men vem är då deras kunder? Hela tiden pratar hon om kunderna som slutkonsumenter och nämner inte någonstans företag och organisationer. Tekniken är numera nämligen helt och håller baserad på individer och deras användning, vilja och förmågor. Detta är viktigt att notera eftersom våra samhällen i första hand är uppbyggda på institutioner som under det senaste århundradena har drivit den tekniska utvecklingen vilket inte längre är sant. Individer tar till sig tekniken som är designad och avsedd för individuellt bruk i sådana massor att organisationerna inte kan stå emot utan måste anpassa sig så gott det går.

På ett individuellt plan märks detta varje dag i form av nya funktioner i mobila smarta telefoner och datorer. På ett strukturellt och organisationsplan märker man inte effekterna förrän långt senare. Det man direkt kommer att märka är att frustrationen över att man inte hänger med kommer att fortsätta att öka i takt med den exponentiella tekniska utvecklingen. Men de riktiga förändringarna märks inte förrän man faktiskt bygger om organisation och arbetssätt i enlighet med de nya tekniska förutsättningarna. I de flesta fall sker inte detta förrän organisationerna helt byggs om eller ersatts ut av andra och yngre organisationer som utvecklats under de nya förutsättningarna. Dagens organisationer kommer alltså att få det allt tuffare.

Kategorier:

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.