OK, 2018 har varit ett rörigt år. Till och med rörigare än 2017:

 • Trump har bl a haft diplomatiska diskussioner med Nordkorea, startat ett handelskrig med Kina och försöker nu med alla medel undvika Mueller-utredningens eventuella slutsatser genom att flytta allt fokus till Mexikanska gränsen
 • Cambridge Analytica gjorde tydligt rollen data och sociala medier kan ha i politiken
 • Cyberattacker och det som kallas hybridkrigföring har ökar och påverkar allt tydligare länders inre politik via avbrottsattacker och sociala medier – senast attacken mot en mängd dagstidningar i USA de senaste dagarna
 • Brexit-diskussionen skapar mer kaos och oro desto närmare vi kommer
 • Brasilien väljer den högerextreme Bolsonaro till president
 • Erdogan har fått två gratisbiljetter till större inflytande och ökad nationalism via mordet på Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul och Trumps tillbakadragande av trupperna från Syrien
 • #metoo rörelsens effekter och Svenska Akademiens kris är inte utagerad än men resulterade så här långt i att det inte blev något Nobelpris i litteratur i år
 • De främlingsfientliga Sverigedemokraterna frammarsch har satt käppar i hjulet för en svensk regeringsbildning och sänkt förtroendet för politiker ytterligare – är det extraval som väntar efter nyår?
 • Demokratiernas kris i det större perspektivet understryks av de gula västarnas protester i Frankrike
 • Vi i mellan- och sydsverige har just upplevt den varmaste uppmätta sommaren någonsin vilket resulterade i en vattenbrist som påverkat jordbruket på ett brutalt sätt
 • Klimatkrisens allvar skruvades upp ytterligare med rapporten från FN:s klimatpanel som nu till och med förespråkade en kraftig satsning på kärnkraft för att den globala uppvärmningen skall kunna hållas inom rimliga gränser
 • Och mitt i det besvärliga läget runt regeringsbildningen uppkommer en lucka där M och KD lyckas få igenom en budget som innebär bl a sänkt flygskatt och sänkt skatt på bensin och diesel vilket fick miljö- och klimatmänniskor runt hela Europa att blekna

Och jag skulle tyvärr kunna fortsätta en stund till… sammanfattningsvis kan man väl säga att den allmänna känslan just nu är att läget är allvarligare än någonsin.

Bra!

För då kan vi nämligen börja sätta oss ner, tänka efter och börja agera!!

I oordningen kan något nytt ta form

När något raseras är behöver vi förstå att det är något nytt som håller på att ta form. I spänningen i en övergång är det förvirring, polarisering och känslostormar som dominerar.

Om vi ser på den röriga samtiden tror jag vi ser tecknen på den nya värld som håller på att växa fram ur den gamla som rasar samman.

Men då måste vi slita blicken från det som faller sönder och gör oss oroliga. Och istället rikta den mot de mönster framtiden kommer att bygga på.

En övergång mellan två faser

För mer än 10 år sedan började jag rita en bild som handlade om den situation vi var på väg in i. Den fick en begränsad uppmärksamhet då, men kanske fungerar bättre nu?

Jag trodde då, och blir bara allt mer övertygad av det som sker runt omkring oss nu, att vi befinner oss i en övergång mellan två faser.

Den traditionella hierarkiska modellen med nationalstater och en industriell modell håller på att utmanas av en rad faktorer.

 • Globala effekter av klimat & miljö
 • Begränsningar i råvaror och energi
 • Allt högre nivå av sammankoppling/beroenden
 • Global fragmentisering
 • Global ekonomisk instabilitet
 • Tektoniska politiska skiften

Samtidigt utmanas systemet av en rad drivkrafter som verkar forma en ny logik, och kanske en ny modell?

 • Algoritmernas frammarsch
 • Individualisering och ett allt mer spritt reflexivt förhållningssätt
 • Innovationsexplosion
 • Organisationsrevolution runt plattformar och svärmar

I skärningspunkten mellan dessa olika logiker uppträder en fasövergång. I fasövergångar vet vi från naturvetenskapen att våldsamheten, komplexiteten och oförutsägbarheten ökar dramatiskt fram till en ny sorts stabilitet infinner sig.

Jag tror att vad vi ser runt omkring oss vittnar om att vi befinner oss mitt i denna övergång.

Utfallet är inte givet

Vad vi också vet från fasövergångar i komplexa sammanhang som t ex biologin är att utfallet inte är givet. De nya framväxande formerna är en konsekvens av de komplexa samband som spelar ut i den kaotiska i övergångsfasen.

Och även om det är svårt att prata om kan vi måla upp scenarier över utfallet.

I bilden kan vi skissa på fyra scenarier – fyra möjliga riktningar:

Scenario A innebär att vi hamnat i en värld som domineras av den nya logikerna. Allting förändras ständigt och i en allt högre takt. Här måste vi alla hänga med och anpassa oss i takt vi inte kan föreställa oss idag.

I motsatsen – scenario B – kommer nedgången av den gamla modellen att dra med sig de nya logikerna ner i ett kraschat samhälle där vi får börja om från början.

Scenario C är framtiden då vi lyckas skapa nya modeller runt den nya logiken vilket dämpar nedgången av de gamla strukturerna.

I scenario D går det inte lika bra. Inte så att samhället kraschar men den nya logiken begränsas av att de gamla modellerna gradvis blir allt sämre.

Eftersom vi är tänkande och agerande varelser kan vi påverka situationen genom att inte bara passivt låta saker ske. Om vi förstått vad som är på gång kan vi faktiskt agera.

Mänskligheten i fokus

Vi behöver först och främst komma ihåg något viktigt: Att ändra flockens riktning och förändra framtiden är alltid svårt, men svårast är det i tider av stabilitet. Då springer alla åt samma håll och ingen lyssnar på någon annan.

I tider av sammanbrott, motsägelser och komplexitet är det däremot mycket lättare. Det är då våra kollektiva invanda mönster inte behöver brytas ner först. Det är då monstren visar sina rätta ansikten och vi har chansen att bli klara över vart vi inte vill. Det är då vi är öppna för att forma nya gemenskaper runt den riktning vi vill färdas i. Det är då förhandlingen om framtiden verkligen kan, och till och med måste, ta plats.

Det är dock fortfarande inte lätt!

Vad vi som mänsklighet behöver göra är att tänka efter och formulera vad vi verkligen vill. Vi behöver uteckla scenarier och utforska vart de olika vägvalen leder. Och i på så sätt hitta de nya mönster och former som leder dit vi vill.

Ledarnas nya uppdrag

Det är här vi människor riskerar att gå fel. I tider av kris tror verkar vi tro att starka och handlingskraftiga ledare är lösningen.

I själva verket är det vi människor som behöver forma en ny gemenskap och skapa en ny berättelse om oss själva och vart vi vill.

Vi behöver därför ge mänsklighetens ledare ett nytt uppdrag. Det handlar inte längre om att handlingskraftigt föra mänskligheten framåt. Vi vet nämligen inte vart framåt är. Nu handlar uppdraget om att skapa förutsättningar för en diskussion om vart vi vill.

Efter 2018 verkar det faktiskt finnas just den utbredda känsla av allvar som är en grogrund för diskussion. Gradvis sprids en insikt om att planlöst rasera det gamla är inte en väg framåt. Istället handlar det om att börja resonera konstruktivt med varandra om vart vi vill.

Ännu kan diskussionen inte föras globalt, även om de tekniska möjligheterna faktiskt finns. Därför behöver vi börja där vi står.

I Facebook-gruppen Framtidsbar har jag sedan ett år tillbaka startat ett litet hörn där framtidssamtalen kan föras. Välkomna att bli medlemmar där om ni är intresserade.

Eller så startar ni ert eget konstruktiva samtal om framtiden där ni befinner er. Att skapa en egen Facebook-grupp där ni kan bjuda in andra är lätt så varför inte börja där?

Välkommen till 2019 ett nytt år med nya möjligheter och nya mer konstruktiva samtal om framtiden!


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.