Institute For The Future – IFTF har tillsammans med Research Triangle Foundation of North Carolina gjort ett scenarioprojekt om framtidens teknikparker som kommer att presenteras imorgon (tisdag 2009-06-02).

The study analyzes fourteen trends in three areas that will shape the future of technology parks and regions – society and economy, science and technology, and models and places for R&D. These trends inform three scenarios of research parks in 2030:

  • Science and Technology Parks 3.0 – incremental change
  • The Rise of Research Clouds – disruptive competition
  • Dematerialized Innovation – research parks in decline

This report will be a valuable resource for park managers, economic developers, or any organization seeking to understand how and where to locate R&D to maximize innovative potential.[Från Future Knowledge Ecosystems: The Next Twenty Years of Technology-Led Economic Development | The Institute For The Future]

Detta är ett mycket intressant ämne för många regioner och länder som i forskning och teknisk utveckling ser framtidens tillväxt och välfärd. Teknikparker har varit ett populärt och enkelt sätt för politiker att göra tydliga satsningar. Vilket värde de egentligen skapar är ofta ett outforskat område och hur relevanta och värdefulla de kommer att vara i ett framtida kunskapssamhälle är för de flesta ett vitt papper.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.