Hur kan hela samhällen bara försvinna? Vad var det t ex som hände med maya-kulturen eller befolkningen på Påskön? Jared Diamond, författare till boken Gun, Germs and Steel har nu kommit med en ny fascinerande bok som heter Collapse – How Societies Choose to Fail or Succeed. Som titeln antyder så handlar boken om hur samhällen går under på grund av sin oförmåga att anpassa sitt beteende till de förutsättningar som verkligen gäller. Exemplen som gås igenom är både historiska och moderna. Det handlar om allt från maya-kulturens fall, hur en norsk vikingakoloni på Grönland försvinner och hur Påsköns tidigare invånare till slut tvingades lämna ön till exempel som hur delstaten Montana (inte) hanterar sin jorderosion och andra liknande fall.

Diamond har identifierat fem huvudsakliga orsaker till att samhällen går under. Dessa formulerades i en review av Stewart Brand i Wired som

  • miljöförstöring
  • klimatförändring
  • fientliga grannar
  • brutna handelsförbindelser
  • dumhet

där en eller två av dessa plus dumhet är tillräckligt för att få en civilisation på fall.

I boken finns även exempel på hur samarbete, anpassning och aktiv minskning av intressekonflikter ibland kan uppstå:

A good example of a society minimizing such clashes of interest is the Netherlands, whose citizens have perhaps the world’s highest level of environmental awareness and of membership in environmental organizations. I never understood why, until on a recent trip to the Netherlands I posed the question to three of my Dutch friends while driving through their countryside. Their answer was one I shall never forget:

“Just look around you here. All of this farmland that you see lies below sea level. One-fifth of the total area of the Netherlands is below sea level–as much as 22 feet below–because it used to be shallow bays, and we reclaimed it from the sea by surrounding the bays with dikes and then gradually pumping out the water. We have a saying, ‘God created the Earth, but we Dutch created the Netherlands.’ These reclaimed lands are called ‘polders.’ We began draining them nearly a thousand years ago. Today, we still have to keep pumping out the water that gradually seeps in. That’s what our windmills used to be for, to drive the pumps to pump out the polders. Now we use steam, diesel, and electric pumps instead. In each polder there are lines of pumps, starting with those farthest from the sea, pumping the water in sequence until the last pump finally pumps it out into a river or the ocean. In the Netherlands, we have another expression: ‘You have to be able to get along with your enemy, because he may be the person operating the neighboring pump in your polder.’ And we’re all down in the polders together. It’s not the case that rich people live safely up on the tops of the dikes while poor people live down in the polder bottoms below sea level. If the dikes and pumps fail, we’ll all drown together. When a big storm and high tides swept inland over Zeeland Province on February 1, 1953, nearly 2,000 Dutch people, both rich and poor, drowned. We swore that we would never let that happen again, and the whole country paid for an extremely expensive set of tide barriers. If global warming causes polar ice melting and a world rise in sea level, the consequences will be more severe for the Netherlands than for any other country in the world, because so much of our land is already below sea level. That’s why we Dutch are so aware of our environment. We’ve learned through our history that we’re all living in the same polder and that our survival depends on each other’s survival.”

Detta är en bok för beslutsfattare och andra som uppehåller det beteende och de konflikter vårt samhälle är fyllt av idag. Även om den enligt flera recensenter inte har samma höjd som sin föregångare Guns, Germs and Steel innehåller dem många tänkvärda exempel och resonemang.

Det är lätt att själv dra tanken ett steg till och fundera på om resonemanget även gäller t ex företag. Likheterna är faktiskt slående när det gäller organisationers ofömåga att reagera på och anpassa sig till omvärldens förändringar.

Klicka på boken för att köpa eller kika mer.cover


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.