När jag häromdagen läste Simon Winters inlägg Låt din mobiltelefon bli en del av dig? hade jag inte sett Nokias annonser, men när jag hade ett gig i Stockholm i torsdags så gick kampanjen inte att undvika.

Det som slår mig är att när Nokia leker med hur vi växer ihop med tekniken döljer de oavsiktligt (?) en viktig process som verkligen pågår, men som vi sällan noterar.
Under hela efterkrigstiden har teknikutvecklingen haft en karaktär av något oundvikligt som vi bara kommer att drabbas av och successivt växa ihop med. Först var det mekaniken, sedan den digitala elektroniken och nu olika former av bio- och nanoteknik som på olika sätt kommer att integreras med eller i vår kropp. Hela tiden har vi pratat om ett skräckscenario i form av en fysiskt inträngande teknik, vilket även Nokia leker med i denna kampanj.

Nsyndrome1 Big-1Det vi inte ser är hur vi på ett “icke-fysiskt plan” förändras i vårt beteende, värderingar, perception och till och med kanske känsloliv. Även om detta är lite svårare att notera kan man göra tankeexperimentet med en dator man kanske köpte för ett antal år sedan. Visst kändes den imponerande snabb när man först startade den? Det märkliga är att även om man inte installerat nytt operativsystem, nya program eller förändrat själva datorn så känns den mycket långsammare nu än när man köpte den. Att exakt samma dator känns långsammare kan ju väl bara bero på att vår uppfattning om vad som är normal hastighet har förändrats?

Poängen är att vi påverkas av den nya tekniken på mer än ett fysiskt plan. och kanske på ett mer fundamentalt sätt. Åtminstone jag, och jag vet att jag inte är ensam, drabbas av lätt panik och känner en begynnande ångest när t ex mobiltelefonen eller datorn går sönder. Ett tydligt tecken på att jag på ett psykologiskt plan redan växt ihop med min mobil och min dator, något som inte syns på ytan, men som troligen har större påverkan på mitt liv.

Vi borde kanske fundera mer på hur vi skall lyfta fram hur tekniken förändrar människor på ett psykologiskt plan? Åtminstone som ett komplement till de vanliga beskrivningarna på ett fysiskt och kulturellt plan…

För att läsa mer om hur tekniken förändrar människan både på ett fysiskt och ett psykologiskt plan kan man t ex läsa Radical Evolution: The Promise and Peril of Enhancing Our Minds, Our Bodies — And What It Means to Be Human”. Jo Garreau är förutom journalist också scenarioplanerare och boken avslutas därför med en uppsättning framtidscenarier där olika möjliga framtider diskuteras.


“Radical Evolution: The Promise and Peril of Enhancing Our Minds, Our Bodies — And What It Means to Be Human” (Joel Garreau)

Se och andra bloggar om: ,


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.