En av de vanligaste frågorna jag får efter mina föredrag om algoritmsamhället är: Hur kan vi som företag arbeta med digitalisering och förbli konkurrenskraftiga i framtiden?

Det korta svaret för de allra flesta är: genomgå en digital transformation!

Men vad är digital transformation? Handlar det inte om digitalisering?

Digitalisering, digital transformation och digital disruption

Nej, det är inte bara en lek med ord. Skillnaden mellan digitalisering och digital transformation är fundamental. Att förändra sin fakturahantering från pappersfakturor till digitala fakturor är ett exempel på digitalisering. Övergången från att sälja musik på CD-skivor till att istället ta betalt per månad och erbjuda obegränsat med musik via en server (Spotify) är ett exempel på digital transformation.

Digitalisering och digital transformation är alltså två olika nivåer av digital förändring.

Det finns dessutom ytterligare en nivå: digital disruption. Digital disruption innebär att behovet av vissa produkter eller tjänster helt försvinner, eller förvandlas till oigenkännlighet. Ett exempel här är att behovet av mänskliga kalkylatorer, dvs människor som har som jobb att med mekaniska räknemaskiner eller papper och penna göra matematiska beräkningar.

Digitalisering innebär att de övergripande strukturerna och affärsmodellerna är oförändrade medan processerna blivit digitala. En förenkling av den delprocess med digital teknik.

Digital transformation innebär en omvandling av verksamheters inre och yttre strukturer, affärsmodeller och ofta även en omdefinition av branschlogiker utifrån den digitala logiken. En transformation av helhet och dess processer utifrån den digitala teknikens möjligheter.

Digital disruption innebär att hela värdeprocesser, kunskapsområden eller branscher försvinner som en konsekvens av att en digital teknik har införts.

Att hantera en digital disruption kräver djupare analys för ofta rent existentiella effekter så det skall jag inte skriva om mer här.

Det är i digital transformation som potentialen finns

Vari ligger då problemet? Leder inte digitalisering till digital transformation?

Nej, tyvärr gör nog digitaliseringen snarare att många missar poängen. När vi fokuserar på digitalisering för att minska kostnader eller öka lönsamheten så leder det tyvärr tanken fel. Digitalisering fungerar ofta som en avledningsmanöver som gör att man inte upptäcker de de stora förändringarna och möjligheterna.

Det är nämligen digital transformation företagen behöver. Det är genom att transformera hela sin verksamhetslogik och affärsmodell som den digitala potentialen kan realiseras och ge företaget dess konkurrenskraft. Kikar man ut i världen och ser företag som lyckats i den digitala världen så är det nästan uteslutande resultatet av digitala transformationer. Aldrig enbart digitalisering.

Några exempel på pågående digitala transformationer är t ex Walmart och IKEA. Walmart håller på att transformera hela sin verksamhet för att möta hotet från Amazon. IKEA ser att världen förändras och håller på att omvandla sin verksamhet utifrån att kundernas värld förändras. Till exempel köpte IKEA techföretaget TaskRabbit då en digitalt organiserad men utspridd arbetskraft för att sätta ihop möbler mycket väl kan ses ingå i IKEAs digitala transformationsresa.

Hur behöver en digital transformation drivas?

Ett digitaliseringsprojekt kan drivas som enskilt projekt nere i en organisation med fokus på en enskild funktion eller process. Som ett traditionellt IT-projekt. En digital transformation behöver däremot drivas som ett företagsövergripande transformationsprojekt. Och det är absolut inget som kan drivas av en IT-avdelning eller IT-konsult.

Ett digitalt transformationsprojekt följer därför följa en annan ordning än ett avgränsat digitaliseringsprojekt. Erfarenheter från företag som lyckats vittnar om att transformation måste börja utifrån, drivas uppifrån och påverka hela organisationen.

1. Kundperspektivet – Analysen av kunderna och deras utveckling är central. Analys av data, etnografiska studier och framtidsscenarier runt kundernas framtid behöver vara underlaget uifrån vilket de strategiska insikterna kommer. IKEA utvecklar t ex denna typ av underlag detta genom sitt lab SPACE10 i Köpenhamn.

2. Styrning uppifrån – En digital transformation handlar om hela verksamhetens struktur och affärsmodell och behöver därför drivas från högsta ledningen. Att ha övergripande och nedbrutna verksamhetsmål samt en sammanfattande berättelse där VD står som avsändare är därför centralt.

3. Organisationens kultur – Ytterligare en viktig faktor är organisationens kultur. Kultur äter strategi till frukost. Om organisationen inte har en kultur som uppmuntrar experiement, ny kunskap och samarbete tvärs över organisationsgränserna kommer transformationen inte att lyckas.

4. Teknisk skuld fäller – De gamla systemen är ytterligare en faktor som inte får glömmas bort. För att utveckla den nya digitalt baserade affären är data nyckeln. Om då data inte är tillgängligt faller hela projektet. Det är här den tekniska skulden verkligen blir dyr.

Vad de som lyckats inte har gjort är att fastna i den nya fascinerande tekniken. En relativt enkel teknik som är väl integrerad i verksamhetens förmågor är snarare ingången till den nya världen.

Disneys digitala transformation runt MagicBands i sina parker är ett tydligt exempel. Tekniken som syns för besökarna är egentligen bara ett armband med RFID som fungerar som betalningsmedel, hotellrumsnyckel och identifiering vid attraktioner. Inom Disney har bandet öppnat upp för en enorm transformation. Disney investerade tidigt ca 1 miljard dollar i att knyta ihop sina IT-system och utbilda all personal. Tack vare bandet har Disney både revolutionerat kundupplevelsen, ökat försäljningen och via den insamlade datan öppnat upp för att koppla på AI, maskininlärning, Internet-of-things och Big Data för att ytterligare driva på transformationen.

Sammanfattning

Det finns förstås mycket flera aspekter runt digital transformation. Poängen här var att belysa några av de mest centrala punkterna.

Den viktigaste är att om man skall vara konkurrenskraftig i en digital framtid är dock att det är en digital transformation som är vägen. Inte digitalisering av enskilda delar i verksamheten.

Och eftersom den digitala transformationen kommer att behöva beröra alla aspekter av organisationen och affärsmodellen handlar det i först och främst om människor, inte teknik.


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.