Nu har vi genomfört ytterligare ett varv av processen Framtidens Hållbara Affärsmodeller! Jag har tidigare skrivit om projektet och processen här. Denna gång körde vi tillsammans med Sahlgrenska Science Park inom deras projekt Catalyser. Deltagarna kom både från SSP och anslutna inkubatorföretag.

Eftersom tiden var begränsad till två halvdagar var processen lite mer kompakt. Vi lade mer fokus på bryggan mellan affärsmodeller och hållbarhet. Den avslutande kreativa delen var också utvecklad och deltagarna fick hjälp med att generera nya framtida affärsmodeller i form av ett spel.

Ovan syns Björn Westling (mitten) som deltagare i spelet.

Processen var definitivt engagerande och skapade enligt deltagarnas feedback många nya tankar och insikter.

Är ni intresserade av processen för att utveckla era framtida hållbara affärsmodeller är ni välkomna att kontakta mig eller Björn Westling på Johanneberg Science Park.


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.