Skolans avreglering orsak till att alltfler unga kan tänka sig diktatur

(Uppdatering: Författaren har svarat på kritiken (från ledarsidorna) i en kommentar)

Detta starka påstående är rubriken till den press-release som kom från Göteborgs Universitet idag. Att flera unga kan tänka sig diktatur och har en pragmatisk och teknokratisk syn på samhällets och dess ledning är inget nytt och har beskrivits av rapportens författare Staffan I Lindberg i bl a en debattartikel i DN redan i juni 2011. Press-releasens författare har dock försökt spetsa till det lite extra i ingressen :

Var femte svensk mellan 18 och 29 år kan tänka sig att sälja sin röst och var fjärde tycker inte det är så viktigt att få leva i en demokrati. Nästan var tredje tycker det vore bra eller mycket bra om Sverige styrdes av en stark ledare istället för demokrati. Det visar en undersökning från Göteborgs universitet. Detta är en helt ny trend som inte kunnat ses tidigare (min emfas).

Även om trenden kanske inte har synts i enkätstudier tidigare har jag under många år noterat många uttalande av denna karaktär. Först i hacker-grupper runt Internet och sedan bland studenter och yngre kulturmänniskor och entreprenörer. Jag har arbetat med hypotesen att värderingsförändringen är en konsekvens av ett antal förändrande drivkrafter däribland:

  • Ett allt mer komplext kunskapssamhälle dödar yrkesmannen/experten – En ökad utbildningsnivå i samhället, allt mer lätt tillgänglig information, en exponentiellt ökande kunskapsmassa och ett en allt mer komplex och föränderlig omgivning där varje situation blir allt mer unik har resulterat i att vi nästan överallt monterat ned ledarens, expertens och yrkesmannens status. Det blir allt svårare att i praktiken uppehålla sin position eftersom kunskapen blir er fragmenterad, världen är mer föränderlig och varje situation blir allt mer unik men också socialt allt svårare eftersom alla betraktar sig själva som experter på något och en ökande transparens gör att alla skavanker och personliga svagheter i dessutom påverkar förtroendet för alla som sticker ut negativt.
  • Systems “naturliga” åldrandeprocess leder till hämmande beroenden och sammankopplingar, mer sårbar komplexitet, stelhet, ineffektivitet och oförmåga att anpassa sig till nya förutsättningar – där några av systemen som drabbats är de representativt demokratiska och det nationellt byråkratiska
  • Individualiseringen och en förstärkt självbild som till en början var en konsekvens av den moderna och massmediala människans framväxt, men som nu ytterligare kraftigt förstärks av de nya individuella och gränslösa medierna som transformerar varje individ från en mediekonsument till en globalt uppkopplad gravitationspunkt för kommunikation
  • Pågående fundamental förändring av mänsklighetens organisationsprinciper, som i huvudsak har att göra med den nya kommunikationstekniken. Hittills har den inneburit en förflyttning av makt och förmåga från institutioner och system, vilka nu snarare lider av för hög komplexitet och allt sämre funktion, till individer och grupper av individer som med den nya teknikens hjälp upplever ett de hela tiden utvecklar förmågan att agera självständigt och löser allt fler problem. På ett djupare plan handlar förändringen om att mänskligheten håller på att förändra sin inre organisationslogik från att sedan skrivkonstens uppfinnande ha byggt på broadcast logik dvs en-till-många kommunikation nu håller på att utmanas av en ny och stapplande logik för sin grundläggande organisation som bygger på många-till-många kommunikation.

Att som ung växa upp i en värld som formas av dessa (och fler) drivkrafter gör förstås att man ser på de existerande systemen och institutionerna som organiserar samhället med en stor skepsis. Man upplever de allra flesta man kommer i kontakt med som både inkompetenta, oföränderliga och allt oftare även irrelevanta för den egna livssituation. Det man tror på är därför inte längre institutioner, system eller ideologier utan på kompetenta individer som på ett pragmatiskt sätt kan leda andra på ett situationsanpassat och kompetent sätt genom en osäker framtid!

Ett talande citat på Facebook för ett tag sedan var:

När jag var ung lärde vi oss att Sverige kunde slå Kanada i ishockey, idag lär sig ungdomar att de kan avsätta en diktator på tre veckor

Det intressanta och spektakulära är nu att Lindberg starkt kopplar denna värderingsförändring till just den förhållandevis lilla avregleringen av skolan. Något som jag finner svårt att förstå, men jag ser fram mot att läsa om det i rapporten.

Skolans avreglering orsak till att alltfler unga kan tänka sig diktatur .

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.