Med CRISPR/Cas9 tekniken som utvecklades 2012 fick man en enkel och effektiv editor som med precision kunde ändra generna ungefär som ett ordbehandlingsprogram kan ändra vissa bokstavs- eller ordkombinationer i en text. Genom att även flytta med verktygen som gör arbetet in i generna i form av en gendrivare har vi gjort det möjligt att göra en search-and-replace-all på generna i en hel population.

Denna teknik kan alltså användas till att dels ändra en viss egenskap i en hel population. T ex att göra så myggor inte längre kan sprida malaria – någonsin igen. En annan möjlighet blir då också att via samma teknik skapa nya arter av allt från bakterier till människor.

En annan lite mer oroande aspekt av denna teknik är att den inte är tekniskt svår utan snarare tvärt om är så enkel att den skulle kunna användas av en begåvad gymnasieelev med tillgång till kunskapen och ett vanligt biotekniskt laboratorium.

Nu är tekniken inte helt färdigutvecklad än, men borde kunna vara det inom några år. Hur skall vi då förhålla oss till den? På vilket sätt skall vi organisera den etiska diskussionen och är existerande nationellt baserade skyddssystem tillräckligt bra för att upprätthålla ett eventuellt beslut?

Kika på detta TED-föredrag där Jennifer Kahn beskriver tekniken, påkallar uppmärksamhet runt fenomenet och försöker starta den viktiga diskussionen.

Detta är ett ytterligare ett område där tekniken riskerar att förändra vår värld på ett mer dramatiskt sätt än vi tror. Vilket litterärt citat kommer forskarna lyckas att använda? När vi förra gången var i ett liknande skede när den första atombomben sprängdes och förändrade mänskligheten i grunden beskrev Oppenheimer känslan efteråt:

oppenheimer2We knew the world would not be the same. A few people laughed… A few people cried… Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture the Bhagavad Gita; Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form, and says, “Now I am become death, the destroyer of worlds.” I suppose we all thought that, one way or another.

 


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.