Hur startar man en diskussion om framtiden?

För de allra flesta är en framtidsdiskussion inte något man sysslar med i vardagen. Eller kanske gjort någonsin. Då kan framtidstriangeln vara ett bra första steg.

Framtidstriangeln utvecklades av Sohail Inayatullah för att skissartat kartlägga påverkande drivkrafter och diskutera möjliga framtider.

Idén bakom framtidstriangeln bygger på att framtiden formas av tre olika krafter: Dragningskrafter som genom sin visionära kraft drar oss mot framtiden (PULL), drivkrafter som trycker på (PUSH) och motverkande krafter som bromsar (WEIGHT). I mitten av dessa formande krafter finns en yta där plausibla framtider kan formuleras.

Att använda framtidstriangeln

En diskussion om framtiden för ett visst område kan föras runt en uppritad framtidstriangel på ett papper eller en tavla. Gruppmedlemmarna jobbar med PostIt-lappar som de under diskussion placerar de på olika ställen på triangeln.

För de olika hörnen i triangeln ställs frågor som

Dagens drivkrafter (PUSH)

 • Vilka drivkrafter håller på att forma framtiden?
 • Vilka trender driver på?

Exempel kan vara:

 • En åldrande befolkning
 • Digitalisering

Framtidens dragningskrafter (PULL)

 • Vad drar oss mot framtiden?
 • Vilka kollektiva bilder av framtiden har vi?
 • Finns det konkurrerande bilder?

Exempel kan vara:

 • Vi kommer att leva i en värld där AI tagit över våra arbeten men producerar mer mat och produkter än någonsin
 • Klimatutmaningarna tvingar fram lokala och hållbara lösningar – en hanterlig och hållbar värld är vad om hägrar där framme… 

Motverkande krafter (WEIGHT)

 • Vad håller oss tillbaka, eller kommer i vägen för framtiden?
 • Vilka strukturer motverkar förändring?

Exempel kan vara:

 • Demokratins fragmentering gör det svårare att välja en riktning
 • Existerande institutioner försvarar sina gamla positioner och förstår inte vad den nya världen handlar om

Under diskussionen dyker det då och då upp frågor om t ex något gruppens medlemmar inte vet, eller om djupare osäkerheter inför framtiden. Dessa noteras runt om triangeln för senare diskussioner eller fördjupningsaktiviteter.

I sista steget kan diskussionen fokusera på vilka alternativa plausibla framtider gruppen ser efter diskussionen av de andra krafterna. Dessa noteras också, antingen i triangeln eller som alternativ till de noterade framtidens dragningskrafter på toppen.

Efter framtidstriangeln

Framtidstriangeln kan användas separat för en kortare diskussion om framtiden, men också vara början på ett större framtids- eller strategiprojekt baserat på t ex scenarioplanering.

Att förhålla sig till en osäker framtid som organisation är att ständigt jobba med att uppehålla ett lärande om vad som påverkar framtiden genom samtal tvärs över organisationens gränser. Här kan framtidstriangeln vara ett bra stöd att då och då använda i sin organisation.


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.