Institute For The Future är en organisation i Kalifornien som arbetar med framtidsforskning och att kartlägga vad som kommer. För att sammanställa resultaten från 2002 ritade man förra året bl a en tidslinje med ämnesuppdelning i PDF format. Intressant för alla som är intresserade av framtiden

Kategorier:

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.