Future-Day-samples-6_transOm du är trött på alla “speciella” dagar på året som t ex kanelbullens dag eller musarmens dag så kanske en dag som tillägnas något viktigt kan attrahera? Den 1 mars är det nämligen Framtidsdagen.

Framtidsdagen har bara funnits sedan 2012 och även om den (ännu) har inte uppmärksammats speciellt mycket det finns del arrangemang runt om i världen. I Stockholm kan man i t ex ta sig till ett Future Day Sweden arrangemang på Tekniska Muséet som håller på mellan 11 – 15.

I cyberspace kan man  delta i en 24 timmars online-diskussion om framtiden som arrangeras tillsammans av en lång rad internationella sammanslutningar, där jag är medlem i en av dem WFSF – World Futures Studies Federation. Hemvisten för diskussionen är The Millennium Project och där kan man kl 12.00 i sitt lands tidszon delta i ett samtal om framtiden.

Om du inte kan eller är intresserad av att göra något tillsammans med andra denna dag tycker jag i alla fall att du kan ägna en liten del av denna dag till att konstruktivt fundera lite på framtiden och vad du kan eller borde göra för att göra den bättre. För handen på hjärtat, visst sitter du också fast i ett system eller i ett sammanhang där du de andra 364 dagarna på året tvingas styra med hjälp av backspegeln eller åtminstone närsynt stirra precis på det du håller på med istället för att faktiskt försöka höja blicken och rikta den längre fram.

Några exempel:

  • De flesta företag och organisationer har via sina avkastningsdrivna ägarstrukturer drivits mot ett allt kortare tidsperspektiv när det gäller det ekonomi och avkastning
  • Varken skolsystemet eller det som lärs ut i skolan innehåller tar hänsyn till att världen förändras och framtiden kommer att se annorlunda ut – Hur många timmar av undervisningen i skolan hanterar ämnen som har med framtiden att göra?
  • I dessa valtider blir det pinsamt tydligt att den samhälleliga planeringshorisonten inte blir längre utan snarare både kortare och extremt ytlig då den fokuserar på att till vilket pris som helst attrahera väljare till just den 14 september

Nu infaller Framtidsdagen tyvärr på en lördag vilket gör det till en lite mer privat angelägenhet för de flesta. Men visst vore det bra att åtminstone en dag om året öppna upp tankebanorna gentemot framtiden för vårt samhälle – vår civilization? Det är ju faktiskt där vi skall leva och verka i resten av våra liv… Om vi inte har sönder den!


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.