Inspirerad av den framgångsrika och superbra Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap skapade jag häromdagen Facebook-gruppen Framtidsbar. Med risk för lite överlapp runt digitalisering tror jag det utanför detta område finns ett brett spektrum av framtidsfrågor många skulle vilja samtala runt.

Är du intresserad av att delta gå med i gruppen Framtidsbar.

Namnet Framtidsbar kommer från de diskussionsgrupper P A Ståhlberg och undertecknad startade 2007 och som sporadiskt hölls då och då. Senast i januari 2012.

I namnet finns dels associationen till en bar som är en öppen arena för alla att delta. Dels finns en tanke om att ordet “framtidsbar” skulle kunna handla om något liknande “användbar” d v s något som skulle kunna fungera i framtiden – vara framtidsbart.

Den första Framtidsbaren i september 2007


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.