För oss som redan har ett samhälle där mobiltelefoner och Internet är såpass integrerade i vardagen har vi svårt att se de förändringar det innebär. I själva verket innebär det enorma omvälvningar men eftersom de “gamla” strukturerna är byggda för att motverka förändringar, kommer de flesta strukturella förändringar inte till stånd förrän dessa raserats och nya börjar byggas på ruinerna av de gamla. Det är baksidan med ett avancerat samhälle – förändringsförmågan blir starkt hämmad.

Ett sätt att förstå det globala värdet av den nya tekniken är att titta på vad som händer när mobiltelefoner och Internet sprids på platser som inte har samma nivå strukturell inlåsning som vi har i västvärlden. Denna presentation är en sammanställning av hur en grupp entreprenörer och andra aktörer på den afrikanska marknaden ser hur mobiltelefoner kommer att förändra Afrika.

Artikeln hittas på: The future of Mobile in Africa in 2020

Kategorier:

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.