Framtiden – en nyckelresurs

Vi förhåller oss alla till framtiden – hela tiden. Ibland är vi nyfikna på den, ibland fruktar vi den, ofta planerar vi för den och vid andra tillfällen vill vi förändra den. Vad vi dock alltid har svårt med är att föreställa oss hur framtiden kommer att förändra förutsättningarna.

En del av problemet är att framtiden varken är bestämd eller förutsägbar – den formas hela tiden. Ibland som effekter av våra egna handlingar, ibland på grund av faktorer utanför vår kontroll.

Detta innebär inte att vi skall låta bli att fundera över framtiden. Vår egenskap att tänka och förstå något om framtiden är faktiskt en av de centrala egenskaper som lett mänskligheten dit där vi är idag. En förmåga som vi nu behöver utveckla vidare för att hantera den radikalt förändrade värld vi ser framför oss.

Mönster är nyckeln till att förstå framtiden

För att förstå något om framtiden behöver man se mönster. Både mönster i samtiden, men också större mönster som ibland sträcker sig längre tillbaka i vår historia. De mönster jag brukar prata om är bl a

  • De djupa underliggande och samverkande drivkrafter som formar framtiden
  • Förändringar som riktar sig mot framtiden – megatrender
  • Fenomen som ser ut att kunna ”förändra allt” – gamechangers
  • Dysfunktioner och märkliga effekter/problem i dagens samhälle – anomalier
  • Övergripande berättelser om samhällets- och människans utveckling
  • Underliggande bilder, myter och metaforer som undermedvetet formar våra perspektiv och sanningar

Det är genom att studera och lägga pussel med dessa mönster som olika bilder av framtiden kan träda fram. Bilder som kan vara just möjliga framtider vi behöver förhålla oss till.

Arthur C Clarke, den berömde Science Fiction författaren som bl a inspirerade till uppfinnandet av geostationära satelliter spelade in dessa förutsägelser på 1960-talet. Det kan vara värt att spendera några minuter på att lyssna och fundera på vad denna förutsägelse säger oss idag.

Mina andra reflektioner runt framtidstänkande