Vi förhåller oss alla till framtiden – hela tiden. Ibland är vi nyfikna på den, ibland fruktar vi den, ofta planerar vi för den och vid andra tillfällen vill vi förändra den. Vad vi dock alltid har svårt med är att föreställa oss hur framtiden kommer att förändra vår värld.

För framtiden är varken bestämd eller förutsägbar – den formas hela tiden. Både av våra egna handlingar och av faktorer utanför vår kontroll.

Trots detta behöver vi hela tiden fundera över framtiden. Vår egenskap att förstå något om och föreställa oss framtiden är faktiskt en nyckelegenskap som lett mänskligheten dit där vi är idag.

Mönster är nyckeln till att förstå något om framtiden

Nyckeln till att förstå något om framtiden är vår förmåga att se mönster. Både mönster i samtiden och mönster som sträcker sig längre tillbaka i vår historia. Vi kan t ex se mönster i den teknisk utvecklingen, sociala förändringar, politiska förändringar, ekologisk utmaningar och ekonomiska skiften.

Det är genom att studera och lägga framtidspussel med dessa mönster som olika bilder av framtiden kan träda fram. Bilder som kan vara just de framtider vi behöver förhålla oss till. Och antingen sträva efter eller kanske undvika.

För även om framtiden är omöjlig att förutsäga är det viktigt att vi faktiskt hela tiden jobbar med den.

Arthur C Clarke, den berömde Science Fiction författaren som bl a inspirerade till uppfinnandet av geostationära satelliter spelade in dessa förutsägelser på 1960-talet. Han såg den tekniska utvecklingen och vad den kunde leda till. Även om han kanske inte tänkte lika mycket på de politiska, sociala eller ekonomiska aspekterna. Det kanske ändå kan vara värt att spendera några minuter på att lyssna och fundera på vad denna förutsägelse säger oss idag.

Andra reflektioner framtiden

Exempel på metoder för att jobba med framtiden
Scenarioplanering
Tre-horisont-ramverket