För att förstå digitaliseringen behöver vi förstå något om algoritmer och hur de omvandlar samhället och växer ihop med oss människor. Detta föredrag ger en bild bortom teknologier som AI, Blockchains och Internet of Things som många fastnar i idag.

 • Bortom AI och blockkedjor finns algoritmerna
 • Det är algoritmerna som ligger bakom transformationen av samhället
  • Smartifiering av saker omkring oss
  • Dematerialiseringen minskar vår användning av fysiska produkter
  • Isärkopplingen flyttar värde från organisationer till molnet
  • Plattformiseringen aggregerar och transformerar vårt värdeskapande
 • Vi människor driver på detta mer än vi tror
 • Omvandlingen är djupare än vi anar när vi som människor förändrar vårt sätt att skapa värde och organisera oss i grunden  

Översikt över föredraget Algoritmsamhället

Hur kan vi börja förstå vad digitaliseringen egentligen innebär? För oss? För samhället??

Artificiell intelligens, maskininlärning, blockchains och sakernas Internet är framtidens teknologier. Men att fastna i teknologierna är som att försöka förstå samhällets industrialisering utifrån kullagret. Istället behöver vi se det som egentligen åstadkommer förändringen: algoritmerna.

En algoritm är en stegvis process som behandlar data. Inte helt olikt vad som sker i vår hjärna. De programmerbara datorerna öppnade möjligheten att flytta över den kunskap/de algoritmer, vi människor lär oss i skolan, till maskinerna.

Den enorma utvecklingen av processor- och minneskapacitet, av sensorer samt framväxten av ett globalt kommunikationsnät har i huvudsak förstärkt algoritmernas påverkan på omgivningen.

Algoritmerna transformerar

Prylar runt omkring oss blir smartare – saker runt omkring oss kan allt oftare själva hämta in data, kommunicera med andra, göra analyser och själva ta de beslut som endast människor tidigare har kunnat göra.

Allt oftare märker vi idag att prylar i vår omgivning inte längre behövs – de har dematerialiserats därför att uppgiften nu kan utföras av algoritmer i t ex en smart telefon.

Verksamheter ser hur de blir uppdelade i delfunktioner – algoritmer som utför deluppgifter bättre – och blir isärkopplade av den algoritmiska logiken.

De isärkopplade funktionerna blir i sin tur globalt tillgängliga via gränslösa och globalt tillgängliga plattformar.

Algoritmerna utvecklas med människorna

I takt med att vi blir mer inifrånstyrda och individualiserade uppfattar vi andra människor som mer irrationella. Tyvärr litar vi inte så mycket på oss själva heller. Då framstår de hjälpsamma och korrekta algoritmerna som allt mer pålitliga. Dessutom verkar algoritmerna ge det vi faktiskt känner att vi behöver som t ex underhållning, tröst, förklaringar och bekräftelse.

Vi befinner oss mitt i ett stort skifte

Vi befinner oss i slutfasen av en industriella era och i början av en ny – den algoritmiska eran. Allt som byggts utifrån en industriell logik håller på att utmanas av en logik som bygger på algoritmer och data snarare än mekaniska maskiner.

Som individer behöver vi rusta oss för att möta en samhällsomvandling som är lika stor, om inte större än, den industriella revolutionen.

Som företag behöver vi genomgå en digital transformation, inte bara en datorisering. Det handlar om att utveckla en affärsmodell som kan fungera i en värld där algoritmer och data formar strukturerna.

Många samhällets institutioner behöver troligen tänkas om från början för att hantera utmaningarna i en algoritmisk era.