Den 30 januari kom en positiv och hyfsad artikel om framtidsforskning i Financial Times. Artikeln gör en översikt över området på ett ganska bra sätt med tanke på utrymmet.

En intressant sammanfattning om vad man som framtidsforskare sysslar med blev 3 huvudpunkter

  • careful examination
  • “scenario-building”
  • “visioning”

En uppdelning som jag också kan ställa upp på.

En av de intervjuade futuristerna konstaterar varför området behövs på detta sätt:

The future is a moving target, being formed continuously, Back to the Future-style, by everything going on right now. It is so complex that it can’t possibly be foreseen by a single expert who concentrates only on his or her field.

Läs artikeln själv på: FT.com / Arts & weekend / Magazine – The time lords

I slutet av artikeln finns en sämre lite kortare artikel om projektet The Clock of the Long Now. Om man vill veta mer om detta projekt bör man nog snarare gå till deras webb-sida. Eller varför inte läsa boken: “The Clock of the Long Now: Time and Responsibility” (Stewart Brand)

Technorati Tags:


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.