Är verkligen terrorismen det största hotet eller har vi en snedvriden bild? Oxford Research Group har just kommit ut med en bok som heter Beyond Terror: The Truth About the Real Threats to Our World och som lägger fram argumenten för att vårt fokus på terrorismen snarare har både orsakat en del av problemen och distraherat oss från de riktigt stora hoten:

  • Klimatförändringen
  • Konkurrens om jordens resurser
  • Marginalisering av en majoritet av jordens invånare
  • Den globala militäriseringen

ByondterrorDessa faktorer kommer inom 5-10 år att innebära att tillståndet i världen kommer att vara extremt instabilt om inte något radikalt görs.

Rapporten boken bygger på publicerades sommaren 2006 och kan laddas ner här.

(via plausible futures nya blog)

Technorati Tags: ,


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.