Det finns många resonemang, undersökningar och teorier om yngre generationers postmaterialistiska värderingar och hur dessa på olika sätt kommer att forma framtiden. Oavsett om man tycker att generationsperspektivet bidrar till att förstå förändringarna eller inte finns faktorer i dessa resonemang som är intressanta att fundera över. En faktor som dyker upp är hur tidsuppfattningen formats av den omgivning vi är uppväxta i. I denna video får man också en kort och kärnfull illustration av detta fenomen kopplat till den digitala tidsålder våra barn växer upp i. Från föreläsningen:

  • Vårt västerländska samhälle har traditionellt varit framtidsorienterat och våra institutioner tränar därför upp oss att göra saker idag för att få en belöning längre fram
  • Ungdomar å andra sidan lär sig via den modern digitala tekniken att interagera och kontrollera sin omgivning  – de växer upp i en värld där man belönas för att vara nutidsorienterad
  • “Jag tror vi underskattar kraften i hur digital teknik kopplar om hjärnan hos våra unga” – från ett framtidsorienterat perspektiv till ett nutidsorienterat perspektiv
  • “[dagens nutidsorienterade ungdomar] kommer aldrig att passa in i ett [framtidsorienterat] analogt klassrum”

Filmen är en superfräckt illustrerad version av  professor Philip Zimbardo. Zimbardo är annars känd för fängelseexperimentet i Stanford där vanliga människor genom att placeras i en fångvaktarroll i ett fängelse går med på att göra saker mot andra människor de aldrig skulle göra annars.

Klicka på YouTube – RSA Animate – The Secret Powers of Time om du vill gå till sidan på YouTube.

Kategorier:

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.

1 kommentar

Kommentarer är stängda.