Dr Žiga Turk är tillväxtminister i Slovenien tillika landets samordnare för arbetet med Lissabonstrategin. Här finns en presentation där han beskriver bakgrunden till dagens Internet revolution och skisserar de politiska utmaningar detta innebär. Intressant, men jag befarar att nog att de nödvändiga förändringarna behöver vara mer genomgripande än Turk beskriver det. Japp, jag är lite dystopisk men titta på presentation och fundera på vilka effekter skrift/papper revolutionen fick för västvärlden.

[Via Wikinomics » Blog Archive » Competing in the new economy.]

Kategorier:

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.