Vad får man om man korsar trenderna:

  • allmänt spridd digital kommunikation
  • ökat fokus på upplevelser
  • allt mer pragmatiskt förhållningssätt till regler
  • ökat överflöd av prylar gör andra människor allt mer intressanta

Svaret är tydligen: digitalt koordinerad publik sex där de utövande använder internet för att komma överens om vad, var och när de skall utöva sin akt. Poängen är att det skall komma en grupp människor och titta och kanske till och med delta.

Fenomenet verkar skapats i England och har snabbt växt till att bli ett problem. Enligt en undersökning är 60% av parkerna redan platser för dogging. En konsekvens är att mängden partners per tidsenhet ökar vilket också ökar spridningen av sexuellt överförda sjukdomar.

När grupper koordinerar sig med hjälp av kommunikationshjälpmedel som t ex SMS eller annan trådlös kommunikation brukar man kalla fenomenet för Smart Mobs. Howard Rheingold myntade uttrycket med boken Smart Mobs: The Next Social Revolution. Ett vanligt sammanhang man annars använder uttrycket i är när demonstranter koorderinerar sina aktiviteter med hjälp av mobiltelefoner.

Wired: Doggin Craze Has Brits in Heat

Smart Mobs – website

Kategorier:

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.