Det är många som tycker det här med framtiden är svårt. En orsak kan vara att vi i vårt tänkande hela tiden, och utan att inse det, verkar förhålla oss med två olika framtidskategorier: i morgon och i övermorgon. Och de är mer olika än vi kanske tänker på.

I morgon är den framtid när vår lön kommer in på kontot och projektredovisningen skall hållas. Både semesterplaneringen och budgetarbetet handlar om i morgon. Och ofta har vi dåligt samvete eftersom vi inte hinner planera tillräckligt inför i morgon.

Det lustiga med våra tankar om i morgon är att de är ganska lika situationen idag. Enda skillnaden mot idag är att de är placerade i framtiden.

Nya, abstrakta och lite obekanta framtidstankar placerar vi gärna i kategorin i övermorgon. I övermorgon har vi både bytt till vårt drömjobb och lever ett sundare liv. Det är också först i övermorgon klimatkrisen drabbar oss på allvar och den nya tekniken förändrar våra liv.

I övermorgon verkar till skillnad från i morgon vara en mytiska plats där visioner och dystopier bor.

Om i morgon är en extrapolation av hur världen ser ut idag verkar bilderna av i övermorgon nästan inte finnas på någon tidsaxel. Istället betraktar vi dem på avstånd och i korta tidsavsnitt. Som om vi tittar på diabilder på en projektorduk.

De stora värdena ligger i att planera inför i övermorgon

När jag frågar människor och organisationer om hur mycket de planerar för i övermorgon får jag ofta svaret att de gärna skulle vilja göra det mer, men att de inte hinner. All tid och energi går åt till att hantera utmaningarna idag och det som blir kvar läggs på att hjälpligt planera inför i morgon.

Några enstaka svarar att de nästan lägger lite mycket på ı övermorgon som i morgon. Ofta är det entreprenörer och visionärer som förstått att det är i planeringen inför i övermorgon de stora värdena finns. Det är utifrån insikterna om i övermorgon en organisation kan bryta ny mark och ta de lite längre stegen som leder till de stora framgångarna.

Planerar man bara för i morgon kommer man inte att ens se de möjligheterna.

Om fler än bara enstaka entreprenörer skall nå stora framgångar behöver fler företag aktivt arbeta med att kartlägga vad som kan hända i övermorgon. Till det behöver de både metodik och kunskapsinflöde. I första hand behöver organisationen prioritera och avsätta tid för samtalet om vad som kan hända i övermorgon och inte bara fortsätta att planera inför en morgondag som ser ut som idag.

Hur mycket jobbar din organisation med att kartlägga vad som kan hända i övermorgon?


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.