Det är lätt skämta om att vi i Sverige har ett statligt verk för innovation. Och tyvärr har det i många år inte bidragit med så mycket…

Det kanske håller på att förändras med den nya GD:n Darja Isaksson?

Tyvärr kikade jag bara på eventet Mobilising for a Sustainable Future den 27 januari via video. Jag ångrar faktiskt att jag inte åkte upp. För det var mycket energi och intressant tänkande under dagen. 

Om Vinnova kunde förkroppsliga de tankar som medlemmarna i Vinnovas internationella expertråd pratar om kunde verket kanske bli blåslampan som drev på förändringarna.

Om Vinnova har börjat hitta spåret och har en tydlig riktning med systeminnovation i fokus kommer nämligen de underliggande utmaningarna fram i dagen. De utmaningar som ligger i de strukturella utmaningarna i de demokratiska processerna, de offentliga institutionerna och myndigheternas bristande styrförmågor.

Banny Bannerjee pratade om vad en transformation på systemnivå innebär. Vilket är precis vad vi står inför men få verkar kunna förstå.

Den numera globalt kända Professor Mariana Mazzucato pratade bl a om att vi måste ha tydliga gemensamma överordnade målbilder och värden för att kunna åstadkomma den förändring vi vill – för att kunna navigera. Och för att mobilisera alla samhällets aktörer i samma riktning.

Själv har jag tjatat om hur Sverige borde formulera nationella Global Challenges för att vägleda forskning, utveckling och systemtransformation i åratal.

Yes, det finns hopp!


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.