Scenarioplanerare och författare Clem Sunter som nyligen gjort ett scenarioprojekt i Beijing med högt uppsatta partimedlemmar och akademiker har ett tydligt budskap: “Sydafrika måste spela Kina-spelet!”.
Eftersom billiga råvaror är en nödvändighet för att Kinas maskineri skall fungera är Afrika den självklara partnern.

I spelet om Kinas framtid berättar Sunter att det finns fyra spelare:

  • Västvärlden – med sina varumärken, sin teknologi och sin marknad
  • Utvecklingsländerna – med sin tillgång på råvaror
  • Kommunistpartiet – Kinas ledning
  • Det kinesiska folket – det hårdast arbetande och mest dedikerade folket i världen

China’s “continent of choice” is Africa — because it has the resources it needs. “Whereas the West views Africa as a developmental burden, China views it as a commercial opportunity,” said Sunter

Sydafrika har en nyckelposition för Kina eftersom det både är Afrikas ledande ekonomi och har stora råvarutillgångar.

“Our children will live in a very different world,” he said. “China wants to become an economic superpower and will have a massive influence on our lives in South Africa and on our businesses. The last time there was an Eastern superpower it was in 1400, so we are rolling back the world 600 years.”

Läs artikeln på: business news SA must play the ‘China game

Technorati Tags:


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.