Det finns många åsikter och insikter om vilken roll och ansvar CIO och IT-avdelningarna skall ha. För trots att tekniken har utvecklats och både blivit bättre och mer avancerad verkar det som om IT-budgeterna bara ökat och IT-avdelningarna bara blivit större. Speciellt märkligt ter det sig förstås för alla studenter, småföretag och egna konsulter som klarar sig alldeles utmärkt utan en dataavdelning. Internet och ett antal leverantörer av programpaket levererar faktiskt vad man behöver och om man har problem finns en hel marknad av fixare runt omkring.

Jag refererade tidigare till en Forrester-rapport som undersökte klyftan mellan hur europeiska företag arbetar med IT och vad den s k milleniegenerationen förväntar sig. Den verkade enligt rapporten vara ganska stor. Kan det vara så den yngre generationens individualiserade och Internet-baserade perspektiv beskriver morgondagens sätt att arbeta med IT? Kan det vara så att, trots allt prat om brist på IT-utbildad personal, att IT-avdelningarna, eller åtminstone signifikanta delar av dem, faktiskt redan är irrelevanta? Eller kan det vara så att en hel ny generation bara inte förstår hur viktigt det är??

Författare till boken The Long Tail och redaktör på tidningen Wired beskriver sitt perspektiv efter att ha pratat på en konferens med universitets CIO:er:

No wonder that the prevailing discussion among the university CIOs was about “relevance”. Users no longer value what they do. It doesn’t require a “C” title to keep fat pipes to the wide-open Internet open. A zillion free hosted services on the web have replaced the functionality of the IT departments service by service, just as minerals replace the cells in dinosaur bones. Talk of extinction was in the air, and rightly so.

Läs själv: Who needs a CIO?

Technorati Tags:

Kategorier:

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.