Ungdomar beter sig enligt vad modern forskning visar

Upptäckte att jag missat denna artikel i SvD som är ett utmärkt exempel på hur vi fortfarande tänker på den mänskliga rationaliteten som en individuell företeelse. Kommentarer som

Ett överraskande resultat är att ökad kunskap inte tycks påverka beteendet. Tydligen är det så viktigt att använda nätet fullt ut att man medvetet utsätter sig för riskerna.

vittnar med all önskvärd tydlighet att de vetenskapliga rönen som understryker att människans gruppbeteende allt som oftast föregår det rationella tänkande vi använder när vi forskar och skriver artiklar (det kogitativa systemet).

(mer …)

Mot det “horisontella samhället”

I dagens DN konstaterar Kent Asp i debattartikeln “Journalisterna har makten över politikens dagordning” att det skett ett skift av allmänhetens syn på vem som har makten.

År 2005 bedömde allmänheten att journalisterna hade det klart största inflytandet. Och avståndet till regering och departement är mycket stort, och ännu större till de politiska partierna. Endast 22 procent av svenska folket angav att partierna hade ett “mycket stort inflytande”, medan mer än dubbelt så många (45 procent) angav att journalisterna hade ett “mycket stort inflytande”.

Detta innebär förstås ett stort demokratiskt dilemma, men vad är det som egentligen ligger bakom denna förändrade inställning? Och vart är är utvecklingen på väg i ett lite längre perspektiv??

(mer …)

Hopväxt teknik och människa?

När jag häromdagen läste Simon Winters inlägg Låt din mobiltelefon bli en del av dig? hade jag inte sett Nokias annonser, men när jag hade ett gig i Stockholm i torsdags så gick kampanjen inte att undvika.

Det som slår mig är att när Nokia leker med hur vi växer ihop med tekniken döljer de oavsiktligt (?) en viktig process som verkligen pågår, men som vi sällan noterar.
Under hela efterkrigstiden har teknikutvecklingen haft en karaktär av något oundvikligt som vi bara kommer att drabbas av och successivt växa ihop med. Först var det mekaniken, sedan den digitala elektroniken och nu olika former av bio- och nanoteknik som på olika sätt kommer att integreras med eller i vår kropp. Hela tiden har vi pratat om ett skräckscenario i form av en fysiskt inträngande teknik, vilket även Nokia leker med i denna kampanj.

(mer …)

Internet ett vapen??

I gårdagens DN Debatt kunde man läsa “Terrorism i cyberrymden nytt hot mot västvärlden”. Denna artikel, även om den inte är speciellt välskriven. berör ett viktigt ämne som vi självklart måste ägna en del tid åt. Åtminstone om vi skall ha ett samhälle som är uthålligt och tåligt gentemot olika typer av attacker.Jag blir dock bekymrad när jag läser hur artikelförfattarna formulerar sig:

I den nya hotbilden är vapnet internet i stället för bomben och geväret. Det globala nätverket kan användas som medel för att utföra attacker, men också som mål i sig i syfte att åstadkomma ekonomisk skada eller för att bedriva ideologisk krigföring.

(mer …)

IT-avdelningarna är ett hot mot företagens långsiktiga överlevnad

Världen förändras och all typ av teknik verkar följa det man brukar kalla för demokratiseringstrenden. Med det brukar man mena att allt fler människor får tillgång till allt mer avancerad teknik. Man skulle kunna tro att detta även gäller människor som är anställda i stora organisationer med enorma resurser… Eftersom IT-avdelningarna blir mer kunniga om vad som händer i omvärlden och människor i allmänhet blir kunnigare och mer intresserade av att använda den ökande kunskap och den växande mängd resurser som finns tillgängliga via Internet, kan man tycka att det borde finnas en enorm potential i en organisation med många anställda kunskapsarbetare när det gäller att kunna utnyttja allt det som finns tillgängligt?

Successivt verkar det faktiskt ha blivit tvärt om. I och med att komplexiteten i verksamheten och IT-verktyg har ökat och med dem kostnaden för att anskaffa och administrera teknik och tjänster har IT-avdelningar, uttalat eller outtalat, snarare fått utökat mandat att skydda företaget och dess resurser. Att de senaste årens utveckling vad gäller hot från terrorister och virustillverkare har ökat har bara understrukit den skyddande uppgiften ytterligare.

(mer …)