Nyårskrönika 2019

Nu är det spännande!

Ett nytt decennium väntar ju bortom champagne-skålen vid tolvslaget. Då lämnar vi 2010-talet och går in i 2020-talet.

När jag började plocka ihop mina tankar blir det allt tydligare att otroligt mycket hänt de senaste 10 åren. Framför allt tyckte jag det blivit allt tydligare att vi befinner oss i ett större förändringsskede än vi förstått.

Och nu är det på allvar!

(mer …)

Staden – den första delandeplattformen

Vad är egentligen en stad? Går man tillbaka till hur städerna först växte fram får man en bild av högkulturellt nav mitt i ett bördigt men primitivt jordbrukslandskap. När jordbruket efter hand skapade överskott i tid och resurser öppnades efter hand nya möjligheter. Människan använde tiden och resurserna till att utveckla och förfina förmågor och kunskap som bara behövdes vid speciella tillfällen eller som värderades av de fåtal med mer tid eller större överskott. Denna specialiserade kunskap kunde inte finnas ute i jordbruksbyarna utan utvecklades centralt där de som behövde eller hade råd kunde söka upp kunskapen.

(mer …)

Allt fler noterar att behovet av resiliens ökar

Även om analysfirmor om Dun & Bradstreet har som arbete att varna för affärspåverkande effekter från olika håll ligger det mycket i vad Bernt-Olof Hellgren säger.

 

  – Det många svenska företag missar som gör affärer med bolag i andra regioner globalt som missar makroperspektivet. Man stirrar sig blind på bolagets siffror och tar i bästa fall en kreditupplysning en gång om året när avtalet förnyas. Men man tittar väldigt sällan på makroperspektivet, säger Hellgren.

via Så drabbas svenska företag av den globala krisen – Affärsvärlden.

(mer …)