COVID-19 är inte en grå noshörning utan snarare en svart manet

Coronakrisen är inte en svart svan. En svart svan är ju något som dyker upp från ingenstans och som ingen kunde förutse. Därför har Michelle Wuckers grå noshörning varit på förslag som en bättre metafor för vad som händer. En grå noshörning symboliserar ett stort och svårhanterligt fenomen som vi känt till sedan länge och som rört sig mot oss men som vi ändå inte lyckats hantera.

Men är det så? Kände vi verkligen till de destabiliserande systemeffekterna vi nu ser sprider sig över världen? Att vi kände till viruset är ju en bara en aspekt av problemet.

(mer …)

Nyårskrönika 2019

Nu är det spännande!

Ett nytt decennium väntar ju bortom champagne-skålen vid tolvslaget. Då lämnar vi 2010-talet och går in i 2020-talet.

När jag började plocka ihop mina tankar blir det allt tydligare att otroligt mycket hänt de senaste 10 åren. Framför allt tyckte jag det blivit allt tydligare att vi befinner oss i ett större förändringsskede än vi förstått.

Och nu är det på allvar!

(mer …)

Sjukvårdens framtid ligger i att möta komplexiteten

Den svenska sjukvården har många utmaningar. Nyligen uppmärksammades t ex problemet med att allt fler patienter uteblir från sina bokade tider. År 2018 gällde det 6 procent av besöken och kostnaden för Västra Götaland mer än 500 miljoner SEK.

På olika platser inom vården har man förstås gjort en del insatser för att minska de uteblivna besöken. Några angreppssätt är: tydligare information inför besöken, SMS-påminnelser och patientstyrd tidsbokning. Dessa har gjort att missade bokningar minskat en del.

Men kommer dessa insatser att lösa problemen? Och är frågan som sjukvården verkar ställa är: hur skall sjukvården få patienterna att komma i tid? rätt fråga att ställa?

(mer …)

Staden – den första delandeplattformen

Vad är egentligen en stad? Går man tillbaka till hur städerna först växte fram får man en bild av högkulturellt nav mitt i ett bördigt men primitivt jordbrukslandskap. När jordbruket efter hand skapade överskott i tid och resurser öppnades efter hand nya möjligheter. Människan använde tiden och resurserna till att utveckla och förfina förmågor och kunskap som bara behövdes vid speciella tillfällen eller som värderades av de fåtal med mer tid eller större överskott. Denna specialiserade kunskap kunde inte finnas ute i jordbruksbyarna utan utvecklades centralt där de som behövde eller hade råd kunde söka upp kunskapen.

(mer …)

Allt fler noterar att behovet av resiliens ökar

Även om analysfirmor om Dun & Bradstreet har som arbete att varna för affärspåverkande effekter från olika håll ligger det mycket i vad Bernt-Olof Hellgren säger.

 

  – Det många svenska företag missar som gör affärer med bolag i andra regioner globalt som missar makroperspektivet. Man stirrar sig blind på bolagets siffror och tar i bästa fall en kreditupplysning en gång om året när avtalet förnyas. Men man tittar väldigt sällan på makroperspektivet, säger Hellgren.

via Så drabbas svenska företag av den globala krisen – Affärsvärlden.

(mer …)

Carl Bildts “scenario” om Georgien – Ryssland

För mig som sysslar med framtidsfrågor och framtida konsekvenser av underliggande drivkrafter kommer återuppvaknandet av diktaturer inte som någon förvånande effekt. Även om vi sysslar med komplexa och svårbegripliga saker som alltför få lyssnar till, är vi, även om vi inte kan förutsäga framtiden, en grupp som blir klart mycket mindre förvånade än de flesta.

I dagens blogginlägg gör Carl Bildt något som jag tycker är mycket värdefullt. Han försöker använda sin stora diplomatiska erfarenhet, historiska kunskap och sitt internationella perspektiv begripligt i något jag skulle kalla en scenarioform. Inte för att han vill förutsäga vad som skall hända utan för att väcka upp omgivningen för något som skulle kunna hända så att vi kan vara beredda, både psykologiskt och praktiskt. Läs hans föredömligt korta inlägg och reflektera!

Tisdagen den 20 augusti för 40 år sedan – det berömda året 1968 – var väl för de allra flesta runt om i Europa en dag som de allra flesta.

Få var de som anade vad som skulle komma att hända.Visserligen hade sovjetiska och andra divisioner mullrat längs Tjeckoslovakiens gränser hela sommaren. En del sovjetiska förband hade också varit inne i landet på övning, men efter mycken fördröjning i allt väsentligt lämnat.

Och vissa tyckte att sommarens akuta kris hade lagt sig….

[From Lugnet före tragedin]

Ett citat som kanske kan vara passande här för att understryka värdet av sådana här tankar är:

The history doesn’t repeat itself, but it sometimes rhymes (apparently wrongly attributed to Mark Twain)