Scenarioplanering för kompetens- och talangplanering inom HR

Hur man väver in sina framtida kompetensbehov i den strategiska planeringen är ett område som både har stora och långsiktiga effekter för hur en verksamhet utvecklas. Utmaningen består i förändra de nu urmodiga, men fortfarande centrala värderingarna och modellerna där organisationer skall fungera som maskiner och människorna bara utgöra de utbytbara och anpassningsbara kuggarna. Även om de flesta inte skulle hålla med om att de ser organisationer på detta sätt finns perspektivet fortfarande inbyggt i de axiom, antaganden och system man andas och lever i ledningskorridorerna.

(mer …)

Scenarioplanering i innovationsprocessen

Idag pratas det mycket om innovation och kreativitet.

En utmaning är att vara kreativ och komma på nya produkter eller tjänster eller nya idéer om hur verksamheten skall kunna utvecklas. I dagens uppkopplade värld blir detta problem mindre och mindre. Även om man inte har kreativiteten inom organisationen kan man i många fall snabbt ta reda på vilka idéer som finns inom området, eller till och med engagera människor på Internet för att komma med nya idéer.

(mer …)