Framtidstriangeln – att börja prata framtid

Hur startar man en diskussion om framtiden?

För de allra flesta är en framtidsdiskussion inte något man sysslar med i vardagen. Eller kanske gjort någonsin. Då kan framtidstriangeln vara ett bra första steg.

Framtidstriangeln utvecklades av Sohail Inayatullah för att skissartat kartlägga påverkande drivkrafter och diskutera möjliga framtider.

Idén bakom framtidstriangeln bygger på att framtiden formas av tre olika krafter: Dragningskrafter som genom sin visionära kraft drar oss mot framtiden (PULL), drivkrafter som trycker på (PUSH) och motverkande krafter som bromsar (WEIGHT). I mitten av dessa formande krafter finns en yta där plausibla framtider kan formuleras.

Att använda framtidstriangeln

En diskussion om framtiden för ett visst område kan föras runt en uppritad framtidstriangel på ett papper eller en tavla. Gruppmedlemmarna jobbar med PostIt-lappar som de under diskussion placerar de på olika ställen på triangeln.

För de olika hörnen i triangeln ställs frågor som

Dagens drivkrafter (PUSH)

  • Vilka drivkrafter håller på att forma framtiden?
  • Vilka trender driver på?

Framtidens dragningskrafter (PULL)

  • Vad drar oss mot framtiden?
  • Vilka kollektiva bilder av framtiden har vi?
  • Finns det konkurrerande bilder?

Motverkande krafter (WEIGHT)

  • Vad håller oss tillbaka, eller kommer i vägen för framtiden?
  • Vilka strukturer motverkar förändring?

Under diskussionen dyker det då och då upp frågor om t ex något gruppens medlemmar inte vet, eller om djupare osäkerheter inför framtiden. Dessa noteras runt om triangeln för senare diskussioner eller fördjupningsaktiviteter.

I sista steget kan diskussionen fokusera på vilka alternativa plausibla framtider gruppen ser efter diskussionen av de andra krafterna. Dessa noteras också, antingen i triangeln eller som alternativ till de noterade framtidens dragningskrafter på toppen.

Efter framtidstriangeln

Framtidstriangeln kan användas separat för en kortare diskussion om framtiden, men också vara början på ett större framtids- eller strategiprojekt baserat på t ex scenarioplanering.

Att förhålla sig till en osäker framtid som organisation är att ständigt jobba med att uppehålla ett lärande om vad som påverkar framtiden genom samtal tvärs över organisationens gränser. Här kan framtidstriangeln vara ett bra stöd att då och då använda i sin organisation.

Extraprenören – en nyckelroll för samhällsförändring

Vi lever i spännande men också utmanande tider. I mina föredrag brukar jag beskriva det som att vi just nu lever i övergången mellan industrisamhället och algoritmsamhället. Det handlar om en djupare transformation än vad de flesta anar. Att det mesta kommer att fungera annorlunda framöver verkar de flesta dock vara överens om och därför är det hetaste just nu innovation och entreprenörskap.

Problemet med ordet entreprenör är att det är en lite för stark förenkling för det arbete som görs och behöver göras. Jag tror vi behöver vidga begreppet en smula.

Fortsätt läsa “Extraprenören – en nyckelroll för samhällsförändring”

Affärsmodellsinnovation – företagens väg mot framtiden

Efter mina föredrag om hur världen och affärsomgivningen förändras av algoritmerna blir följdfrågan nästan alltid: men hur skall vi kunna bemöta detta?

Ett delsvar på den frågan om man är ett företag är affärsmodellsinnovation. I detta inlägg skall jag kort beskriva varför förändring av affärsmodellerna krävs och därefter en femstegsmodell för hur man kan jobba med affärsmodellsinnovation.

Fortsätt läsa “Affärsmodellsinnovation – företagens väg mot framtiden”

Är du framtidslitterat?

– Förlåt, vad sa du?

– Är du framtidslitterat?

– Vad betyder det?

– Att vara litterat betyder ju att vara beläst, d v s ha läst en del och därmed uppnått en viss nivå av bildning, men också färdigheten att kunna läsa och skriva på en viss nivå.

– Ja, jo… det har jag ju hört någon gång. Tror du jag är helt okunnig? Men framtidslitterat? Det har jag aldrig hört talas om.

Fortsätt läsa “Är du framtidslitterat?”

Framtiden är jätteviktig – men vad kan jag göra som chef?

Du lyssnar på ett kittlande och skrämmande föredrag om megatrender. Ny teknik som artificiell intelligens och självkörande bilar kommer att transformera vårt samhälle i grunden. Urbaniseringen omvandlar snabbt människan till en stadsboende art. Individualisering och andra värderingsförändringar förändrar oss alla och formar nya beteendemönster. Den globala ekonomin är både i kris, polariserar våra samhällen och flyttar österut mot Kina. Samtidigt förändrar klimatförändringarna förutsättningarna för hela mänskligheten.

Ja, världen förändras verkligen och det verkar gå obehagligt fort.

Men hur påverkar dessa megatrender egentligen mig och min organisation?

Fortsätt läsa “Framtiden är jätteviktig – men vad kan jag göra som chef?”

Framtidens Hållbara Affärsmodeller – en mer kompakt version

Nu har vi genomfört ytterligare ett varv av processen Framtidens Hållbara Affärsmodeller! Jag har tidigare skrivit om projektet och processen här. Denna gång körde vi tillsammans med Sahlgrenska Science Park inom deras projekt Catalyser. Deltagarna kom både från SSP och anslutna inkubatorföretag.

Fortsätt läsa “Framtidens Hållbara Affärsmodeller – en mer kompakt version”

Framtidsbar – En grupp för framtidsdiskussion på Facebook

Inspirerad av den framgångsrika och superbra Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap skapade jag häromdagen Facebook-gruppen Framtidsbar. Med risk för lite överlapp runt digitalisering tror jag det utanför detta område finns ett brett spektrum av framtidsfrågor många skulle vilja samtala runt.

Är du intresserad av att delta gå med i gruppen Framtidsbar.

Fortsätt läsa “Framtidsbar – En grupp för framtidsdiskussion på Facebook”

Affärsmodellsanalys – nyckeln till företagets hållbara utveckling

De allra flesta hållbarhetsinsatser jag stöter på arbetar med organisationers inre processer. Ett vanligt angreppssätt där är att försöka reducera resurser som förbrukas. Andra arbetar med företags produkter och tjänster. Där jobbar man med att förändra eller utveckla produkter och tjänster som dels skall vara mer hållbara att producera, men också ha en bättre hållbarhet under hela produktens/tjänstens livscykel.

Fortsätt läsa “Affärsmodellsanalys – nyckeln till företagets hållbara utveckling”

Vad ledare behöver lära av futurister

De tankemodeller vi använder för att hantera framtiden bygger på en viss stabilitet. Vi har ju trots allt växt upp i en värld där stabilitet är normen och osäkerhet är undantaget. Prognoser om framtiden bygger på hur vi presterade igår. Analyser baseras på hur dagens konkurrenter agerar. Målen vi sätter upp förutsätter ofta att vi känner till de påverkande faktorerna.

Men världen förändras i en accelererande takt och mycket av det vi vet nu kommer inte att vara relevant i morgon. Gårdagens prestation kan visa sig vara helt irrelevant för den effekt vi vill uppnå. De konkurrenter vi behöver förstå kanske inte ens finns idag. Och de faktorer vi behöver hantera för att nå våra mål kanske är helt okända idag.

Fortsätt läsa “Vad ledare behöver lära av futurister”

Sju frågor för den Internationella Framtidsdagen 1 mars

Idag den 1 mars är det den internationella framtidsdagen. Jag har tidigare noterat den i denna blog för ett par år sedan här. Poängen med framtidsdagen är att alla åtminstone en dag på året skall få en anledning att lyfta blicken från nutidsfåran och tillsammans blicka framåt.

Och även om världen just nu känns extremt osäker, kanske det är precis vad vi behöver göra? Tillsammans fundera på vart framtiden är på väg och framför allt vilken framtid vi vill ha!

Men hur gör man?

Fortsätt läsa “Sju frågor för den Internationella Framtidsdagen 1 mars”