Slutseminarium i SEVS – morgondagens fordon

SEVS-logoUnder det senaste året har jag varit inblandad som metodstöd i SEVS-projektet, ett projekt som haft till syfte att utveckla kunskap om hur morgondagens fordon skall bli säkrare och ha radikalt mindre negativa miljöeffekter. Det som gjort detta projekt, som drivits under SAFER och med deltagare från både näringsliv och akademi, är speciellt lyckat är att man lyckats hålla sig kvar i scenarierna och utveckla de resulterande konceptfordonen i scenarierna istället för att som i så många andra projekt utveckla scenarierna som en avgränsad del som inte påverkat de andra aktiviteterna.
(mer …)