God Jul och Gott Nytt År!

Nu har det återigen gått ett helt varv och vi är tillbaka vid jul och årets slut. Men är vi verkligen tillbaka? Jag skulle snarare vilja understryka att det ur flera väsentliga perspektiv inte alls är tillbaka utan ytterligare ett nytt år in i en helt ny era – en era med en hel del faror och osäkerheter men också med många spännande utmaningar och fantastiska möjligheter.

Med detta synsätt blir det allt mindre floskel och allt mer allvar över lyckönskningar  om framtiden…

Därför är det kanske viktigare och mer meningsfullt än på många decennier att önska varandra God Jul och Gott Nytt År!

Workshop i Scenarioplanering för bibliotekarier och informationsspecialister i Stockholm 15 september

Den 15 september planerar SFIS för tredje gången att ha en en-dags workshop/seminarium i scenarioplanering för informationsspecialiser och bibliotekarier där jag är lärare. Om seminariet:

Scenarioplanering – ett verktyg för att hantera framtidens osäkerhet och förändring för ditt bibliotek.

Vi vänder oss till dig som har ansvar och intresse för den egna organisationen. Du är med och utvecklar eller påverkar den.

  • Du vill vara med i framtiden och se dess möjligheter
  • Du vill kunna se verklighetsförändringar och därifrån gå från tolkning till handling
  • och inte minst
  • Du vill diskutera och begrunda tillsammans med kollegor och komma fram till spännande lösningar

Delta i vår workshop, bli inspirerad och ta med verktygslådan hem!

Klicka på SFIS sidan om seminariet eller Scenarioplanering i Stockholm 15 september – bibl feed för att läsa mer och anmäla dig!

 

Slutseminarium i SEVS – morgondagens fordon

SEVS-logoUnder det senaste året har jag varit inblandad som metodstöd i SEVS-projektet, ett projekt som haft till syfte att utveckla kunskap om hur morgondagens fordon skall bli säkrare och ha radikalt mindre negativa miljöeffekter. Det som gjort detta projekt, som drivits under SAFER och med deltagare från både näringsliv och akademi, är speciellt lyckat är att man lyckats hålla sig kvar i scenarierna och utveckla de resulterande konceptfordonen i scenarierna istället för att som i så många andra projekt utveckla scenarierna som en avgränsad del som inte påverkat de andra aktiviteterna.
Fortsätt läsa “Slutseminarium i SEVS – morgondagens fordon”