Tydliga generationsgap i synen på arbetslivet och tekniken

forrester-millennials

I en rapport från Forrester som heter ”Is Europe Ready For The Millenials” konfirmeras tydligt gapet mellan de olika generationernas syn på arbetsliv och teknik. Analysen som är bekostad av Xerox och har haft ett europeiskt perspektiv, pekar på att företag är ganska dåligt förberedda på den nya generationen som är född mellan 1980 och 2000 och har ett helt nytt förhållningssätt till Internet.

Slutsatser från sammanfattningen:

 • En stor grupp av de högre cheferna tror att de anpassat sitt sätt att arbeta till den nya generationen, men detta blandas ihop med de förändringar man gjort i företagets verksamhet när det gäller t ex hur man kommunicerar med kunder via webb-sajter
 • Det finns stora skillnader mellan chefer i olika åldersgrupper när det gäller hur man förstår 80-talisterna och vad man tror företaget har gjort för att uppmuntra produktivitet och informationsdelning

I rapporten karaktäriseras den s k Milleniegenerationen med:

 • Högskole- och universitetsutbildad ungdom födda mellan 1980 och 2000
 • Människor som förväntar sig att Internet berör alla delar av livet – dom minns inte hur världen såg ut innan Internet
 • Talangfulla, mobila individer som använder digitala kommunikationsmedel utan att ens reflektera över det
 • En generation som tycker om att göra flera saker samtidigt och ser det som en naturlig del av livet
 • Personer är engagerade i ständiga inlärningsprocesser och föredrar bilder och små informationssnuttar framför att läsa längre texter

Lägger man ihop detta med Demos rapport om dagens digitala skolbarn blir det allt tydligare att den äldre generationen måste anstränga sig för att förstå konsekvenserna av den nya generationens inträde och därmed planera för att undvika potentiella konfliktsituationer med långtgående konsekvenser för dagens samhälle.

Läs Forrester-rapporten på: http://www.ffpress.net/Kunden/XER/Downloads/XER87000/XER87000.pdf

Nyvaknat intresse för framtiden – en ny trend?

Trender och framtid verkar komma allt mer i ropet igen och jag är inte den ende som konstaterar detta. Framtidsanalytikerna på The Herman Group noterade samma sak i en alert för ett par dagar sedan. Jag har själv noterat ett ökat intresse de senaste månaderna då jag fått en ökad andel mail från min website om scenarioplanering http://www.well.com/~mb/scenario/.

(mer…)

Existentialism och strategi

Jay Ogilvy, en av grundarna av GBN – Global Business Network, är ursprungligen filosof och studerar gärna människor och samhälle snarare än företag. I artikeln What strategists can learn from Sartre börjar han sin berättelse med att berätta varför det är så svårt att förstå kunderna. Kunderna är i grunden oförutsägbara eftersom den stora massan inte längre är lika drivna av de grundläggande behoven utan av mer komplexa och individuella existentiella behov. Ogilvy säger att vi i dessa osäkra tider borde söka oss till existentialistiska filosofer som Sartre, Nietzsche, Kierkegaard och Heidegger.

De fem existentiella principer han fokuserar på är:

 1. Begränsning – Du kan inte vara allting för alla. Om du inte säger nej till vissa möjligheter beter du dig inte strategiskt.
 2. Varat-gentemot-döden – Ingen är för stor för för att misslyckas, dö eller gå i konkurs. Att följa strömmen kan leda till katastraf.
 3. Omsorg – Definiera dina syften mer noggrant än bara i uttryck av ROI eller avkastning för aktieägarna. Om du inte vet var du står kan vad som helst fälla dig.
 4. Kastadhet – Du har ett förflutet; du har erfarenheter och grundegenskaper. Använd dem och glöm dem inte.
 5. Autenticitet – Var inte bunden vid dit förflutna. Känn dig fri att återuppfinna dig själv och ditt företag inför en osäker framtid.

10 saker amerikanske arbetsgivare vill att du lär dig på college

Många av våra högre utbildningar är främst fokuserade på den rent kunskapsmässiga aspekten av lärandet. Detta är förstås grundläggande, men i framtiden kommer detta att endast utgöra basen. Morgondagens arbetsgivare kommer även att värdera andra aspekter hos dem de anställer. Tankarna går till vad militären brukade kalla för duglighet. Bill Coplin vid universitetet i Syracusa har skrivit en bok som heter 10 Things Employers Want You To Learn In College.

Dessa 10 saker nämns i boken:

 • Arbetsetik, inkl förmågan att motivera sig själv och planera sin tid
 • Kroppsliga förmågor som t ex att hålla sig vid god hälsa och se frisk och fräsch ut
 • Språklig (muntlig) förmåga att kunna kommunicera, både mellan fyra ögon och i grupp
 • Skriftlig kommunikation, inkl att utforma och kontrollera sitt eget arbete
 • Arbeta med människor, kunna bygga relationer och arbeta i grupper
 • Influera människor i sälj- och ledarskapssituationer
 • Samla information från olika medier och hålla informationen organiserad
 • Använda kvantitativa verktyg som t ex statistik, diagram och kalkylark
 • Ställa och svara på de rätta frågorna, utvärdera information och tillämpa sin kunskap
 • Lösa problem, inkl identifiera dem, hitta möjliga lösningar och använda dessa

Dessa krav har successivt blivit allt viktigare och kommer att bli än viktigare i framtiden. Frågan är väl bara varför de inte formulerats på detta tydliga sätt tidigare.