I går var jag med på TEDxGöteborg igen. Det var som vanligt mycket bra arrangerat och temat denna gång var Crossroads, vilket var väl valt då det sätter fingret på allas vår existentiella valsituation inför en framtid vi ser kommer att bli dramatiskt annorlunda än den förflutna tid vi hittills levt vår liv i. Flera bra och inspirerande föredrag var det, men mitt behov av att aggregera och förstå vad det egentligen handlade om sammanfattades när Jasmin Idun Lyman refererade till två citat från geniet Buckminster Fuller jag tycker är väl värda att fundera på, både på ett personligt och institutionellt plan. När jag pratade lite med Alexander Bard efteråt så förstod jag att även han skulle refererat till Buckminster Fuller, men strök det efter Jasmins presentation.

You never change things by fighting the existing reality.

To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.

We are called to be architects of the future, not its victims.

Tillsammans tycker jag dessa båda citat sätter fingret på det viktiga val vi alla har när det handlar om vi skall följa de väl upptrampade stigarna och stödja de rådande strukturerna som förfaller framför ögonen på oss, eller om vi skall välja vår egen väg och skapa nya strukturer utifrån dagens förutsättningar. Dessa båda citat ger som en fingervisning till att vi bör ta ansvar och agera konstruktivt inför framtiden – kanske utgör två byggstenar till det framtidsimperativ vi alla förstår finns men som de allra flesta dövar med en missriktad trygghetssträvan som i själva verket bara leder bakåt.


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.