Den digitala utvecklingen och mediabranschens utmaning

Det pågår ett krig mellan Antipiratbyrån och fildelarna - mellan de som försvarar sin upphovsrätt och vinster och de som utnyttjar rätten att kopiera för enskilt bruk i stor skala. Kriget förs både på ett tekniskt och juridiskt plan men också på ett massmedialt plan. Antipiratbyrån hävdar att det handlar om stöld, och jämför gärna … Continue reading Den digitala utvecklingen och mediabranschens utmaning

Är kärnkraftens tidevarv förestående?

Stewart Brand, bl a grundare av Whole Earth Catalog och författare till en mängd inflytelserika böcker, förutspår i artikeln Environmental Heresies att klyftan mellan miljörörelsen och den vetenskapliga utvecklingen kommer överbryggas. Orsaken är att den ökande kunskapen om vår miljö och vårt samhället ger ett annorlunda perspektiv på gårdagens sanningar. Det finns flera exempel på … Continue reading Är kärnkraftens tidevarv förestående?

Hur samhällen kollapsar

Hur kan hela samhällen bara försvinna? Vad var det t ex som hände med maya-kulturen eller befolkningen på Påskön? Jared Diamond, författare till boken Gun, Germs and Steel har nu kommit med en ny fascinerande bok som heter Collapse - How Societies Choose to Fail or Succeed. Som titeln antyder så handlar boken om hur … Continue reading Hur samhällen kollapsar

Engelsmännen formulerar den nya stora IT-utmaningarna

Man kan möta framtiden på många sätt. Antingen springer man på i sitt hjul och tar dagen som den kommer, eller också försöker man förstå vad som händer i en omgivning så att man kan göra situationen bättre. Ett tredje sätt är att sätta upp mål som är så utmanande att man måste anstränga sig … Continue reading Engelsmännen formulerar den nya stora IT-utmaningarna

Ny demografisk trendrapport från FN

Nytt och intressant att notera: Vörldens befolkning kommer enligt de justerade trenderna att plana ut runt 9 miljarder år 2050 Urbaniseringen ökar kraftigt och dagens antal stadsbor (3,2 miljarder) kommer att öka till runt 5 miljarder (60% av jordens befolkning) år 2030 Andelen personer över 60 år kommer att dubblas från 10% i år till … Continue reading Ny demografisk trendrapport från FN

Misstagens evangelium

Gång på gång händer saker som tar organisationer på sängen. Trots att händelserna enligt externa bedömare inte var så svåra att föreställa sig. De flesta av dessa händelser har dessutom föregåtts av flera varningssignaler, som alla har ignorerats eller misstolkats. Några mer allvarliga exempel är händelser som 9/11 och katastrofen med rymdfärjan Columbia. Även många … Continue reading Misstagens evangelium

Samarbetets betydelse för innovationen

Dave Pollard som har en av de mest referererade innovationsbloggarna jag sett, tog höromveckan upp tråden om Innovation as Collaboration. Detta ömne ör i och för sig inget nytt och t ex Michael Schrage i sin mycket intressanta Serious Play: How the World's Best Companies Simulate to Innovate har fokus åt det hållet. Schrage beskriver … Continue reading Samarbetets betydelse för innovationen

Nyvaknat intresse för framtiden – ny trend??

Trender och framtid verkar komma allt mer i ropet igen och jag ör inte den ende som konstaterar detta. Framtidsanalytikerna på The Herman Group noterade samma sak i en alert för ett par dagar sedan. Jag har sjölv noterat ett ökat intresse de senaste månaderna då jag fått en ökad andel mail från min website … Continue reading Nyvaknat intresse för framtiden – ny trend??

Framtidens media

De traditionella dagstidningarna går allt sömre och gratistidningarna sprider ut sig. I den digitala vörlden ör nyheter fortfarande oftast gratis och dagens stora ångvöltar Microsoft och Google fortsötter att bryta in i det traditionella mediautbudet. Vart tar det vögen? Hur ser framtiden för media ut? I detta snygga scenario som kallas EPIC 2014 presenteras en … Continue reading Framtidens media