Är kärnkraftens tidevarv förestående?

Stewart Brand, bl a grundare av Whole Earth Catalog och författare till en mängd inflytelserika böcker, förutspår i artikeln Environmental Heresies att klyftan mellan miljörörelsen och den vetenskapliga utvecklingen kommer överbryggas. Orsaken är att den ökande kunskapen om vår miljö och vårt samhället ger ett annorlunda perspektiv på gårdagens sanningar. Det finns flera exempel på … Continue reading Är kärnkraftens tidevarv förestående?

Engelsmännen formulerar den nya stora IT-utmaningarna

Man kan möta framtiden på många sätt. Antingen springer man på i sitt hjul och tar dagen som den kommer, eller också försöker man förstå vad som händer i en omgivning så att man kan göra situationen bättre. Ett tredje sätt är att sätta upp mål som är så utmanande att man måste anstränga sig … Continue reading Engelsmännen formulerar den nya stora IT-utmaningarna