Är de olika hypoteserna om vad som kommer att hända i Rowlings sjunde och sista bok om Harry Potter förutsägelser av framtiden? Kevin Kelly kallar de så och berättar i sin lilla essä – Harry Plotters and the Prophesies of the Hive Mind om bikupeaktiviteten på Internet som utan överordnad struktur diskuterar och analyserar tankar och idéer i syfte att göra narrativa förutsägelser om hur det kommer att gå.

Det är tre faktorer som gör detta fenomen möjligt. Dels den långa tid under vilken berättelsen utvecklats. Tiden som går mellan böckerna är tillräckligt lång för att genomgripande diskussionerna skall kunna föras. Den långa utvecklingsprocessen och de aktiva grupperna av läsare/tittare bidrar också till att författarna ta till sig feedback och kan på så sätt fördjupa sin rollfigurer så att de blir tillräckligt komplexa och verkliga att de har utvecklat en egen inre logik som inte längre bara finns i huvudet på författarna. Internet som tekniskt medium är den tredje faktorn som gör att även smala intressegrupper kan hitta varandra över långa avstånd och kunna föra elektroniska samtal som lagras och kan kommenteras och analyseras långt efter de är gjorda.

Det är ingen hemlighet att författarna till TV-serier som t ex Lost faktiskt utnyttjar dessa digitala fan-klubbar och är inbegripna i ständiga samtal för att förstå hur saker uppfattades och för att få idéer för nästkommande episoder. Poängen är förstås också att, liksom Medlemskorten på Coop, att engagera kunderna att bli delaktiga och vara med och påverka. Att lägga sin uppmärksamhet och energi på just deras produkter.

Ytterligare ett exempel på att kollektiva, engagerade och fritidsarbetande entusiaster går från att ha en perifer roll till att bli en nyckelfaktor i värdeskapandet. Och när det börjar handla om förutsägelser om framtiden blir det än mer intressant. Själv var jag från början lite tveksam till att kalla dessa hypoteser förutsägelser. Ur ett perspektiv är det bara förutsägelser av hur J K Rowlings hjärna fungerar när hon skall skriva den sjunde boken. Å andra sidan är förutsägelser ur t ex ett samhälleligt perspektiv beroende på hur ett antal nyckelindivider faktiskt uppfattar en situation och vilka kreativa gensvar de kan komma upp med.

Det verkar dock vara alldeles för få som är intresserade av verkligheten och samhället för att ett liknande fenomen skulle kunna fungera om det skulle handla om framtiden för den verkliga världen?…men vad som egentligen kommer att hända med Harry, det vill jag själv läsa och är inte speciellt intresserad av att spekulera i.

Kevin Kelly – The Technium bok projekt: Harry Plotters and the Prophesies of the Hive Mind

Se och andra bloggar om:

Kategorier:

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.