Jeremy Rifkin är aktivist men kan ibland betraktas som en futurist när han i sin långa rad böcker argumenterar för hur man bör handla för en långsiktigt positiv utveckling, även om det kan kännas som en kris just nu.

I detta illustrerade föredrag beskriver han på 10 minuter den långsiktiga megatrend där människan ständigt har vidgat sin uppfattning om vad som är den utökade familjen – den gemenskap vi känner empati för – till att snart omfatta alla medlemmar i rasen.

Tanken beskriv djupare i hans senaste bok The Empathic Civilization.

Detta är utan tvivel en viktig megatrend (gigatrend?) att notera, men eftersom Rifkin blandar resonemanget med sitt normativa budskap tenderar det att bli lite luddigt.

Mycket väl värt 10 minuter i alla fall!

via YouTube – RSA Animate – The Empathic Civilisation.

Kategorier:

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.