Hur vet man egentligen hur ett flygplan kommer att bete sig under olika vindförhållanden? Svaret är att en modell av flygplanet testas i en vindtunnel. Genom att placera flygplanet i en tunnel och låta stora fläktar blåsa luft som är uppblandad med rök kan man se och fotografera vad som händer runt vingar och flygplanskropp. Vad som sker är att man låter en modell av flygplanet testas i en modell av verkligheten.

Idag används datorer men principen är densamma. För att förstå hur en konstruktion kommer att fungera i olika förhållanden testas den i simuleringar av olika situationer. Om man testar idéer i ett tidigt stadium utan att riskera människoliv och målet, en robust konstruktion som kan fungera i alla tänkbara situationer.

På samma sätt kan företag testa en verksamhet eller en ny affärsidé i olika situationer.

Först behöver man sätta ihop en modell av verksamheten eller den affärsidé man vill testa. Ett enkelt sätt är att använda Business Model Canvas som mall. Därefter utvecklar man modeller för hur affärsomgivningen kan se ut i framtiden. Om man är ute efter att utveckla en affär som är robust inför framtiden är framtidsscenarier ett bra val.

Förutom att resultatet blir en mer robust och genomtestad affärsidé har entreprenörerna, ledningsgruppen eller styrelsen som vindtunnlat affärsidén lärt sig något annat. De har fått

  • en gemensam förståelse för affärsidén/verksamheten
  • en bättre och gemensam förståelse för den komplexa och osäkra omvärlden och framtiden
  • en beredskap och ibland även strategier för de osäkra scenarier som kan uppkomma

Vid flera tillfällen i mina övningar har arbetsgrupperna dessutom kommit på idéer om nya affärer eller hur de skulle kunna utveckla affärsidén i nya riktningar.

Att utveckla en affär eller verksamhet blir allt tydligare en designverksamhet liksom flygplansutveckling är för flygingenjören. Så varför inte låna modeller som t ex vindtunnling vilka fungerar bra för ingenjörerna och använda dem för sin entreprenörsverksamhet eller affärsutveckling?


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.