När man sysslar med att kika på de faktorer som påverkar framtiden blir det uppenbart att världen består av två olika typer av påverkansfaktorer. De som finns i världen omkring oss och de som finns i våran uppfattning av världen. I senaste avsnittet av Spanarna på radions P1 den 26 jan beskrev Sissela Kyle en variant av detta fenomen som gör att vi genom alla säkerhetsanordningar blir allt säkrare och samtidigt mer rädda och till och med tolkar säkerhetsanordningar som ett tecken på förekomst av risk. Detta låter paradoxalt men kan enkelt visas med ett par bilder.

Genom att införa säkerhetsanordningar skapar vi ett säkrare samhälle. Den tänkta effekten ses i grafen till höger. Skadorna i samhället skall alltså minska. Den svarta pilen betyder att en högre risk innebär en större sannolikhet att vi installerar någon säkerhetsanordning, medan den röda pilen med ett minustecken visar att om en säkerhetsanordning installeras så blir X mindre riskfyllt. På det sättet kommer alltså skadorna i vårt samhälle minska.
Farlighet1
Vad vi har gjort är att vi misstagit oss på att risker inte bara omfattar de potentiella skador som kan uppstå utan också hur vi uppfattar risken att bli skadad. Om vi t ex skulle bli blinda plötsligt allihop skulle många av de faror vi normalt ser inte bli aktuella längre. De skulle förstås finnas kvar men vår uppfattning om dem skulle förändras och de skulle upphöra att vara risker, eftersom risker är något som i första hand finns i våra huvuden.

Hur skulle bilden se ut om vi lade till vår uppfattning om risker?
Farlighet2
Det som händer är att säkerhetsanordningarna i sig påminner om riskerna och gör att även om de faktiskt minskar och vi får ett säkrare samhälle så bidrar säkerhetsanordningarna till att vi faktiskt aktualiserar närvaron av risk hela tiden. I början fungerar säkert säkerhetsanordningarna som det var tänkt, men eftersom människor är associerande varelser så blir effekten efter hand den motsatta.

Det kanske inte är så konstigt att vi uppfattar flygning som farligt med tanke vilka säkerhetsanordningar som finns på flygplatserna. Rent statistiskt så är flyg ett av de mest säkra transportmedel som finns!

Som en övning kan ju den intresserade scenarioplaneraren fundera på hur vårt samhälle kommer att börja hantera risker i framtiden.

Kategorier:

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.