Varje år presenterar Technology Review en lista av 10 teknologier under utveckling som de tror har störst chans att förändra världen. I år såg listan ut så här:   

  • Realtidsökning – sociala medier förändrar sättet vi söker information på
  • 3D i mobile – med 3D visualisering i realtid i mobiltelefonerna kan gränssnitten förändras radikalt
  • Konstruerade stamceller – genom att skapa stamceller i laboratorier kan läkemedelsforskningen revolutioneras
  • Solbränsle – mikroorganismer som kan omvandla solljus och koldioxid till etanol eller diesel
  • Light-Trapping Photovoltaics – effektivare, tunnare och billigare solceller av kisel
  • Social TV – deltagande TV där tittarna förvandlas till aktiva deltagare
  • Grön betong – en process för att producera betong som genererar dramatiskt mindre koldioxid
  • Inopererbar elektronik – elektronik som är biologiskt nedbrytbar och därmed lättare och billigare att operera in kroppen
  • Dubbelverkande antikroppar – antikroppar med dubbla funktioner sänker kostnader för besvärliga behandlingar
  • Programutveckling i molnet – programspråk och miljö för att utveckla programvara i molnet

Den sammanfattande artikeln kan ni se här.

Kategorier:

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.