År 2016 blev det uppenbart för var och en att vi lever i en osäker och föränderlig tid. Det handlar inte längre bara om att kalkylera med de svarta svanar som kan dyka upp från ingenstans och förändra situationen på ett dramatiskt sätt. Det är alla de svarta elefanterna som invaderat och nu befinner sig mitt i rummet som vi alla nu behöver se och prata om.

En “svart elefant”, vad är det??

A black elephant , is a cross between “a black swan” (an unlikely, unexpected event with enormous ramifications) and the “elephant in the room” (a problem that is visible to everyone, yet no one still wants to address it) even though we know that one day it will have vast, black-swan-like consequences. (reference)

Även om tillståndet innan 2016 var osäkert så tycker i alla fall jag att antalet svarta elefanter som tog form under året fått situationen att tippa över än mer.

En nyckelinsikt om strategi är att den i första hand behöver anpassas till hur säker eller hur osäker framtiden ter sig. Och hur osäker är egentligen situationen? Ett sätt är att formulera en skala för osäkerhet och använda den – en skala som börjar med en given framtid och slutar med fundamental osäkerhet.

En insikt som blir central när man betraktar skalan är att behovet av strategi, struktur och ledarskap är en direkt konsekvens av nivån av osäkerhet.

Mot 2017 – ett år då vi behöver hitta oss själva – och omdefiniera vad vi menar med ledarskap…

Ur mitt perspektiv innebär 2016 att vi har gjort ett tydligt hopp åt det osäkra hållet på denna skala. Hur långt? Det är svårt att svara på. De svarta elefanterna som gradvis har materialiserats kommer ju från alla håll. Både från de tekniska, sociala, ekonomiska, politiska och ekologiska sfärerna.

Det viktiga är här att förstå att hur osäker tiden är sätter alltså förutsättningarna för vilken strategi och vilken typ av ledarskap som behövs.

Den framväxande förståelse sätter alltså ramen för diskussionen. Och avsett hur långt vi förflyttat oss tvingar förflyttningen oss steg för steg in i hörnet till de viktiga frågorna: vad vi som samhälle är och vad vi egentligen vill. Och först när vi vet detta kan vi på ett meningsfullt sätt börja tolka vad som händer.

Om vi förminskar osäkerheten i situationen och tror att dagens strategier och strukturer kan ta oss framåt så kommer vi med stor sannolikhet att misslyckas.

Om vi dessutom tar den lätta vägen och tror att någon enskild person har förmågan att axla hela bördan så kommer vi också att misslyckas. I en osäker värld finns det en instinkt hos oss att söka oss till den visionära och handlingskraftiga ledaren med medicinen. Situationen är tyvärr mycket mer komplex än så och om vi förlitar oss på ett fåtal starka individer blir det bara farligt.

För när omvärlden är osäker blir det mer uppenbart att det är egna inre målen och tillförsikten som utgör stabiliteten och riktningen framåt. Målet för oss och framför allt vårt ledarskap måste under 2017 därför vara att verka enande genom att facilitera den inre diskussionen och ta reda på var vi står och vart vi vill. Först därefter kan vi börja organisera oss för resan mot framtiden.

Kraftsamlingen och diskussionen om vart vi vill börjar alltså nu!

Gott Nytt och insiktsfullt 2017!!


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.