Även om analysfirmor om Dun & Bradstreet har som arbete att varna för affärspåverkande effekter från olika håll ligger det mycket i vad Bernt-Olof Hellgren säger.

 

  – Det många svenska företag missar som gör affärer med bolag i andra regioner globalt som missar makroperspektivet. Man stirrar sig blind på bolagets siffror och tar i bästa fall en kreditupplysning en gång om året när avtalet förnyas. Men man tittar väldigt sällan på makroperspektivet, säger Hellgren.

via Så drabbas svenska företag av den globala krisen – Affärsvärlden.

Bernt-Olof Hellgren på analysfirman Dun & BradstreetVärlden har den senaste tiden ganska snabbt blivit mer komplex, oförutsägbar och labil vilket också måste leda till att man måste organisera sin verksamhet därefter. Grundproblemet ligger i att våra metoder och strukturer är uppbyggda under en period av stabilitet där man kunde lösa ett problem en gång för alla genom att bygga en fabrik, utveckla en process eller skriva ett avtal. I dagens dynamiska värld och sammankopplade värld visar det sig att detta arbetssätt får allt mindre betydelse medan daglig problemlösning och anpassning till förutsättningarna just denna vecka blir allt viktigare.

Vad man behöver göra är att utveckla ett resilient arbetssätt där det inte längre handlar om att optimera och maximera sin verksamhet utan snarare att bygga flexibla strukturer som ser till att verksamheten över huvud taget fungerar under ett brett spektrum av omständigheter.

Även min bild är att svenska bolag och organisationer är förhållandevis dåliga på att vidga tänkandet, se det större perspektiv och framför allt omsätta insikten om en osäker värld i ett resilient och framtidssäkrat sätt att driva sina affärer.


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.