_r042343Workshops är chans för en ledningsgrupp eller styrelse att ostört få fokusera på en uppgift.

Genom att anlita någon att utveckla och hålla i workshopen blir det lättare att fokus hamnar rätt.

När det gäller organisationens framtid är det självklart att en del av arbetet innebär en eller flera sessioner tillsammans, men utanför kontoret. Varje workshop är anpassad till en specifik målbild men bygger på olika metoder och modeller

Några olika varianter av workshops kan vara

  • Strategisk insikt – utforska framtiden med syftet att hitta de centrala idéerna att möta framtiden runt
  • Scenarioplanering – utforska, utveckla och sammanställa bilder av hur omvärlden och affärsomgivning kan komma att förändras
  • Visions- och strategiutveckling – strukturerat arbete med målet att utveckla en vision, strategi eller övergripande plan – ofta utifrån grafisk facilitering
  • Innovation och affärsutveckling – processer där omvärldsfaktorer blandas med kreativa inspel med målet att utveckla morgondagens affärsmodeller – ofta baserat på bl a Business Model Canvas

För att få en mer konkret bild av en workshop – ladda ner ett blad som beskriver ett exempel på workshop för att framtidssäkra verksamheten under lunch-till-lunch.