Workshops

_r042343För att lyckas höja blicken och skapa struktur för arbete och riktning behöver man komma bort och tillsammans få chans att fokusera på en uppgift åt gången. Idag är den vanligaste formen för att arbeta med att tolka omvärlden och skapa en strategisk insikt är att arbeta i workshops.

En grundform för Martin Börjessons arbete med att sprida kunskap och insikt till organisationer är att jobba i workshops. Varje workshop är oftast anpassad till en specifik målbild men bygger på olika metoder och modeller

  • Strategisk insikt – söka grundinsikten för hur en organisation kan samverka med omvärlden i framtiden
  • Scenarioplanering för att utforska, utveckla och sammanställa bilder av hur omvärld och affärsomgivning kan förändras i framtiden
  • Visions- och strategiutveckling baserat på grafisk facilitering och systembaserade metoder
  • Innovation och affärsutveckling baserat på bl a Business Model Canvas