Att förhålla sig till omvärlden och framtiden är svårt för en organisation som hela tiden strävar efter att växa, öka sin kvalitet och vidareutveckla sina produkter och tjänster. För att få stöd att göra omvärldsanalyser och sträcka tankarna till ett strategiskt och långsiktigt plan behöver man ibland hjälp med kreativa inspel, metodik och strategiska arbetsprocesser.

  • Framtidsföredrag och seminarier
  • Scenarioplanering och framtidsanalyser
  • Visions och strategiprocesser
  • Utbildning i metoder för omvärlds- och framtidsanalyser
  • Organiserar framtidssamtal inom och mellan organisationer