Uppdrag

Att förhålla sig till omvärlden och framtiden är svårt för en organisation som hela tiden strävar efter att växa, öka sin kvalitet och vidareutveckla de produkter och tjänster man har. För att få stöd att göra omvärldsanalyser och sträcka tankarna till ett strategiskt och långsiktigt plan behöver man ibland hjälp med kreativa inspel, metodik och strategiska arbetsprocesser.

Martin Börjesson och futuramb utför uppdrag runt

  • strategisk omvärldsanalys
  • scenarioplanering
  • visions och strategiprocesser
  • utbildning i metoder för omvärlds- och framtidsanalyser