För att kunna jobba med verksamhetens framtida omgivning behöver man använda olika metoder och tankemodeller. Det kan t ex handla om omvärldsanalys, strategiska prognoser eller scenarioplanering. Detta betyder ibland att man behöver sätta sig på skolbänken.

Jag har i många år undervisat i scenarioplanering och strategisk analys i olika kurser på Göteborgs Universitet, Chalmers och IHM.

Vid olika tillfällen har också organisera specialdesignade utbildningar på uppdrag av företag som t ex har behov av att utbilda sin personal, offentliga aktörer som erbjuder utbildningar för sin medlemsorganisationer eller en branschorganisation som vill erbjuda utbildning som del i sina medlemsföretags kompetensutveckling.