Undervisning

För att kunna jobba med verksamhetens framtida omgivning behöver man använda olika metoder och tankemodeller. Det kan t ex handla om omvärldsanalys, strategiska prognoser eller scenarioplanering. Detta betyder ibland att man behöver sätta sig på skolbänken.

Martin Börjesson håller regelbundet kurser i bl a scenarioplanering, strategisk analys och innovation på Göteborgs Universitet och på IHM Business School i Göteborg och Stockholm.

Futuramb organiserar då och då specialdesignade utbildningar på uppdrag av företag som t ex har behov av att utbilda sin personal, offentliga aktörer som erbjuder utbildningar för sin medlemsorganisationer eller en branschorganisation som vill erbjuda utbildning som del i sina medlemsföretags kompetensutveckling.