Ledare har många utmaningar. En av dessa är att reflektera över till vad som händer i omvärlden och framtiden för att kunna leda organisationen framåt. I tider av turbulens och transformation är detta viktigare än någonsin.

Framtidsgrupper

En form för framtidssamtal är Framtidsgruppen. En framtidsgrupp består av 6-10 personer med liknande positioner eller utmaningar som regelbundet träffas en halvdag 4-6 gånger per år.

Martin Börjesson faciliterar mötena där deltagarna

  • utvecklar relationer och ett samtalsklimat med fokus på den större omvärlden
  • tar del av observationer, analyser och reflektioner runt fenomen i omvärlden och kan anas vid horisonten
  • fördjupar sig gruppen i det spektrum av konsekvenser dessa fenomen kan få
  • tillsammans destillerar diskussionen till möjliga insikter och bärande tankar att ta med sig framåt

Framtidsworkshops

Framtidsworkshops är faciliterade samtal utifrån en specifik frågeställning, enstaka tillfällen och i större grupperingar. Vanligtvis inom organisationer. De kan ha ett brett framtidsperspektiv eller ett smalare ämnesfokus för att fördjupa sig i något specifik ämne.

Martin Börjesson inleder workshopen med en inflygning runt framtiden och eventuellt en specifik frågeställning. Workshopen sker sedan i caféform där Martin leder diskussionen stegvis med vägledande och fördjupande frågor.