_R042328Ledare i organisationer har många utmaning. En av viktigaste är att ur ett längre tidsperspektiv reflektera över till vad som händer i omvärlden och framtiden och hur organisationen kan förändras för att fungera där. I tider av turbulens och förändring är det viktigare än någonsin. Eftersom kulturen i många organisationer måste fokusera på kortsiktig måluppfyllelse blir den långsiktiga strategiska reflektionsprocessen lidande, vilket vi alla egentligen vet kan få allvarliga konsekvenser.

En reflektionsgrupp en gruppering av ledare eller nyckelpersoner på samma nivå inom ett antal olika organisationer som samlas för att i grupp

  • ta del av Futurambs samlade observationer, analyser och reflektioner runt vad som händer i omvärlden och kan anas vid horisonten
  • fördjupa sig i hur eventuella konsekvenser och framskrivningar
  • i grupp analysera hur samhället och specifik de deltagande organisationerna och kan komma att påverkas av fenomenen i framtiden

Beroende på gruppens behov och kalender träffas man i grupper om 6-8 personer 4-6 gånger per år under en 1/2 dag och fördjupar sig i ett ämne eller reflekterar runt flera.

Värdet av att delta i en Framtidsgrupp är att man 4-6 gånger per år får en chans att dels få fördjupa sig i och diskutera en trend eller framväxande fenomen, dels få möjlighet att diskutera ämnet med andra i liknande situation.