Hur kan ni som företag lära er något om framtiden som närmar sig ? Ett sätt att börja är med ett föredrag för inspiration eller kunskapsinhämtning.

När jag håller föredrag om framtiden handlar det om förändringsmönster och de framtider jag ser tar form framöver.

Nedan finns ett några ämnen jag ofta pratar när jag inte skriver föredragen för ett speciellt syfte.

Föredrag: Algoritmsamhället

Idag blir det allt tydligare att digitaliseringen och algoritmerna påverkar allt vi gör. Därför behöver vi alla förstå hur algoritmerna transformerar samhälle och affärsomgivningar. För det handlar inte bara om att världen blir datoriserad. Algoritmerna förändrar världen på ett betydligt djupare plan.

Läs mer

Föredrag: Fyra skiften inför framtiden

Samhället formas av flera olika trender och drivkrafter. I detta föredrag pratar jag om fyra stora skiften som formar vår framtid.

  • Socialt och demografiska skiften
  • Tillväxtens gränser
  • Accelererande teknisk utveckling
  • Reorganisation – den gamla ordningen utmanas

Scenariotänkande

Hur kan vi systematiskt arbeta med att hantera en osäker framtid? Ett sätt är att tänka i framtidsscenarier och använda dessa scenarier för att reflektera över den egna strategiska riktningen.