Inspiration eller kunskapsinhämtning är en viktig komponent när man vill rikta blicken utåt och framåt. Mina föredrag handlar om förändringsmönster och de framtider jag ser tar form framöver. 

Algoritmsamhället

Algoritmerna påverkar snart allting. Därför behöver vi alla förstå hur algoritmerna transformerar samhälle och affärsomgivningar. För det handlar inte bara om att världen blir datoriserad. Algoritmerna förändrar världen på ett betydligt djupare plan.

Läs mer

De fem komplexa dynamikområden som formar världen

När enkla begrepp som megatrender inte längre räcker för att beskriva den komplexa situation vi har idag har jag börjat prata om de fem dynamikområden jag ser formar vår värld just nu och i överskådlig tid framåt.

  • Tillväxtens gränser gör att vi gradvis nu förstår att vi lever i en begränsad värld och tvingar oss att ändra riktning
  • Accelerande teknisk förändring skapar nya möjligheter, utgör nya hot och förändrar samhällsstrukturen i grunden
  • Förändrade sociala mönster transformerar oss som individer, medborgare och människor
  • Omkoppling av ekonomin ändrar förutsättningar för hur skapar, överför och förstör värde
  • Rekonfiguration av den politiska makten sker när värdeskapande, sociala mönster och förmåga att organisera oss ändras

Att leda i en VUCA värld

Många samverkande drivkrafter gör vår omgivning allt svårare att navigera i. Amerikanska militären noterade redan i början på 1990-talet att den relativt tydliga och stabila efterkrigsordningen höll på att utmanas på allvar. De myntade då akronymen VUCA står för Volatile, Uncertain, Complex och Ambiguous för att karaktärisera den nya situation världen befann sig. I och med terrorattacken 9/11 2001 insåg även många andra att världen hade förändrats. Och sedan dess har komplexiteten och oförutsägbarheten fortsatt att öka. En konsekvens är att de gamla ledarskaps- och styrmodellerna inte längre fungerar. Då vi lära oss att förstå vad som förändrats och lära oss leda och utveckla våra organisationer i en VUCA-värld.

Scenarioplanering – ett sätt att möta en osäker framtiden

Hur kan vi systematiskt arbeta med att hantera en osäker framtid? Ett sätt är att tänka i framtidsscenarier och använda dessa scenarier för att reflektera över den egna strategiska riktningen.