Jag jobbar med att utveckla verksamheters strategiska insikt – verksamheter grundläggande förståelse om sig själv och sin potential i en föränderlig omvärld. Genom att knyta ihop framtidsforskning och omvärldsanalys med organisationens strategiska situation och förmågor hjälper jag verksamheter eller samhället att utvecklas in i framtiden.

Genom öppna eller slutna föreläsningar ger jag utblickar och insikter i megatrender, framtidsscenarier, strategiska analyser och filosofiska insikter vilket sätter ett perspektiv på utvecklingen vi ser runt omkring oss.

För att organisationer själva skall kunna ta till sig, dra slutsatser av och få hjälp att formulera en egen väg framåt håller jag utbildningar och  workshops och driver processer för att

  • utveckla en bättre omvärlds- och framtidsförståelse genom t ex scenarioplanering
  • forma nya strategiska insikter, visioner och strategier tillsammans med styrelse eller ledningsgrupp
  • analysera och/eller designa verksamheten inför framtiden
  • utbilda i metoder för analys av affärsmodeller, omvärlds- och framtidsanalyser.