Det kan tyckas vara en seger för friheten när nu 3 säljer mobilt bredband via kontantkort – en utveckling av en affärsidé som gjorde mobiltelefonen till ett verktyg som gjorde det mycket lättare att kunna kommunicera anonymt tvärs över jordklotet. För fildelare liksom droghandlare och människosmugglare ses förstås som ytterligare ett steg mot en utopisk friare värld. 3 själva kommenterar möjligheten att använda deras tjänst illegalt så här:

Har ni tagit hänsyn till att kontantkorten kan användas för illegala aktiviteter?
– Vi har inte tänkt på det. Vår grundinställning är att våra kunder är laglydiga medborgare. Är de inte det så är vi en mobiloperatör och inte en polismyndighet.

[From Kontantkort gör bredbandet anonymt – Computer Sweden]

Jag tror dock man får ha ett lite större perspektiv på detta än att tro att detta bara handlar om enskilda aktiviteter som blir omöjliga att kontrollera.

Internets genombrott 1995 och kontantkortets uppfinnande innebär i själva verket två ganska stora steg mot ett samhälle där de horisontella nätstrukturerna börjar leva sitt eget liv och kan ignorera de ramverk och strukturer som byggts upp under 500 år. Det kan tyckas önskvärt men det är definitivt INTE harmlöst.

Maktstrukturerna kommer självklart, när de känner att kontrollen glider dem ur händerna, att agera allt mer kraftfullt. Och med mycket bra argument som t ex nationell säkerhet, brottsbekämpning och ordning och reda. De kommer framför allt att ha stöd av stora grupper i samhället som också vill ha ordning och reda.

Tänk efter vad som står på spel för de gamla traditionella strukturerna… DERAS EXISTENS! Och inte bara deras existens… alla vi medborgare i t ex Sverige är idag beroende av de traditionella strukturernas existens för att vårt samhälle skall fungera.

Vad vi ser är i själva verket en kapprustning mellan de traditionella strukturerna och nya ohierarkiska strukturer. En kapprustning som kommer att trappas upp tills dess att 1) en av dem erkänner sig besegrad eller 2) alla inser att kapprustningen fått orimliga konsekvenser och man sätter sig ner och börjar fundera. Fram tills dessa kommer det att vara öppet krig mellan dessa konkurrerande strukturer. De som får sitta emellan är alla vi individer och de ideal och normer vi tycker är viktiga.

Man kan tycka att terrorism är ett speciellt och ojämförligt fenomen, men så inte i detta fall. Terrorismen maktdemonstrationer är till sin struktur helt jämförbara med hur t ex fildelare gör för att utöva sin verksamhet trots det samhället gör för att hindra dem. Vem är det som får sitta emellan? Vi vanliga medborgare som får ge upp vår personliga integritet och acceptera att få innehållet av våra datorer att bli kopierade av amerikanska myndigheter, få alla våra samtal insamlade och lagrade och bli genomlysta inpå bara skinnet när vi sätter oss i ett flygplan.

Detta kommer tyvärr inte att stanna vid ett fenomen som finns på flygplatser. Även skolor i Sverige har redan börjat prata om metalldetektorer för att förhindra att skjutvapen kommer in i skolan och en oräknelig mängd övervakningskameror sitt idag redan runt företag och i kollektivtrafiken. Och vi tycker att vi lever i ett ganska demokratiskt land. I länder som är mindre demokratiska och där ordning och reda är hårdvaluta kommer man att använda mycket mer brutala metoder. Ett framväxande exempel är vad som händer i Ryssland.

Vi är redan långt inne i en oroväckande spiral av attacker på existerande strukturer och nya grepp för att försvara dessa hela tiden blir allt mer genomgripande och effektiva. Om vi inte är intelligenta nog att prata om detta på ett högre plan – ett strukturellt långsiktigt plan – är vi fast i en spiral där individerna är offren. Och diskussionen är inte nationell, även om det finns en nationell dimension i den.

Kategorier:

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.